Financieel- en Vermogensbeheer

Welke interne en externe risico's brengen verschillende inkomstenbronnen met zich mee en hoe kan met nadruk op de doelstelling van de organisatie structurering worden gegeven aan de reserves van de organisatie? Welk doel dient het aanhouden van (grote) reserves? Heb je als vrijwilliger-bestuurder echt greep op de financiën? 

De module "Financieel- en vermogensbeheer" bestaat uit twee themabijeenkomsten waarin uitgebreid wordt ingegaan op het vermogensbeheer, toegespitst op filantropische (vermogens)fondsen. Gedurende deze bijeenkomsten wordt ingegaan op de bestuurlijke context rond het financieel beleid en de relevante wet- en regelgeving. Ook wordt er aandacht besteed aan risicobeheer.

Tijdens deze cursus is er tevens aandacht voor het financieel jaarverslag. Het lezen van een financieel jaarverslag, het begrijpen en het doorgronden ervan is een belangrijke vaardigheid voor een bestuurder van een filantropisch fonds.

Resultaten

Bij het succesvol afronden van deze cursus kunt u:

  • in kaart brengen welke risico’s vermogensfondsen lopen ten aanzien van hun financiering;
  • een overwogen advies geven hoe vermogensfondsen hun rendement op vermogen kunnen optimaliseren;
  • (financiële) jaarverslagen begrijpen en beoordelen aan de hand van relevante wetgeving, regelgeving en gedragscodes.

Programma

De cursus beslaat twee kleinschalige colleges van vier uur. De bijeenkomsten zullen plaatsvinden op  24 mei en 21 juni 2018 aan het Erasmus Centre for Strategic Philanthropy te Rotterdam.

Tijdens de cursus Vermogensbeheer en Financieel Beheer wordt gebruik gemaakt van het boek Goed geld beheer (2010). Hiernaast wordt gebruik gemaakt van diverse aanvullende publicaties die voor aanvang van de cursus bekend worden gemaakt.

Gratis masterclass op 10 en 31 oktober 2017!

Krijg in vogelvlucht een overzicht van de uitdagingen en verantwoordelijkheden waar bestuurders van filantropische fondsen mee worden geconfronteerd en maak kennis met de opleiding in onze gratis masterclass Besturen van Filantropische Fondsen! Meer informatie. Inschrijven

Praktische informatie

De opleiding Besturen van Filantropische Fondsen is een initiatief van de Katholieke Stichting ter Bevordering van Welzijnswerk (KSBW). De bijeenkomsten worden verzorgd door de Werkgroep Filantropische Studies aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en het Erasmus Centre for Strategic Philanthropy in Rotterdam.

Voor alle praktische informatie, zoals kosten, studiebelasting en vragen kunt u terecht bij 'Contact en algemene informatie'.

 

INSCHRIJVEN