Strategie en impact

Het doel van ieder filantropisch fonds is om een positieve bijdrage te leveren aan de maatschappij. Al bij het formuleren van de missie, visie en strategie van een filantropische organisatie speelt nadenken over impact een rol. De gewenste impact van het fonds is leidend voor het bepalen van de strategie, voor de keuze van de specifieke projecten of investeringen die onderdeel uitmaken van deze strategie, en voor het toetsen en aanpassen van de strategie. In deze cursus is veel aandacht voor de manier waarop u als bestuurder rekening kunt houden met de potentiële impact van uw projecten en hoe u deze kunt optimaliseren. Ook besteden we aandacht aan verschillende manieren om succesvolle projecten op te schalen.

Resultaten

Na succesvol afronden van deze cursus kunt u:

  • projectvoorstellen beoordelen;
  • maatregelen treffen om de impact van projecten te vergroten;
  • maatregelen treffen om succesvolle projecten op te schalen.

Programma

De cursus beslaat twee colleges van vier uur, op donderdagavonden van 17.00 - 21.00 uur. De bijeenkomsten vinden plaats op 20 september en 18 oktober 2018 in het Erasmus Centre for Strategic Philanthropy te Rotterdam.

Tijdens de bijeenkomsten wordt gebruik gemaakt van diverse relevante artikelen en andere literatuur die voor aanvang van de module bekend worden gemaakt.

Gratis masterclass op 10 en 31 oktober 2017!

Krijg in vogelvlucht een overzicht van de uitdagingen en verantwoordelijkheden waar bestuurders van filantropische fondsen mee worden geconfronteerd en maak kennis met de opleiding in onze gratis masterclass Besturen van Filantropische Fondsen! Meer informatie. Inschrijven

Praktische informatie

De opleiding Besturen van Filantropische Fondsen is een initiatief van de Katholieke Stichting ter Bevordering van Welzijnswerk (KSBW). De bijeenkomsten worden verzorgd door de Werkgroep Filantropische Studies aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en het Erasmus Centre for Strategic Philanthropy in Rotterdam.

Voor alle praktische informatie, zoals kosten, studiebelasting en vragen kunt u terecht bij 'Contact en algemene informatie'.

 

INSCHRIJVEN