Besturen van Filantropische Fondsen

Klaar voor een nieuwe generatie bestuurders

BFF 2
Veel potentiële bestuursleden hebben ruime ervaring opgedaan als professional binnen een bepaald vakgebied. Voor het besturen van filantropische (vermogens)fondsen zijn daarnaast specifieke kennis en vaardigheden noodzakelijk.
  De opleiding Besturen van Filantropische Fondsen is gericht op vrijwilliger-bestuursleden van (vermogens)fondsen, of iedereen die overweegt om in de toekomst zitting te nemen in een dergelijk bestuur. 

Aan de hand van thematische bijeenkomsten rusten wij je in een kort tijdsbestek toe om de kwaliteit, effectiviteit en impact van het betreffende fonds te vergroten en om voorbereid zitting te nemen in een bestuur van een fonds.

Inhoud opleiding

Tijdens de colleges worden huidige en toekomstige bestuurders uitgedaagd om op basis van nieuwe kennis te reflecteren op het besturen van een fonds. Praktische toepassing van de behandelde stof is hierbij van wezenlijk belang. Tijdens de eerste cursus wordt ingegaan op de omvang, indeling en het ontstaan van de Nederlandse filantropische en non-profit sector. Ook komt de rol van filantropische (vermogens)fondsen in de context van de hedendaagse participatiemaatschapij aan bod. Tijdens de tweede cursus wordt aandacht besteed aan de samenstelling en het kiezen van een bestuur, bestuurdersaansprakelijkheid, transparantie, en aan theorieën over bedrijfsmatig werken binnen een non-profit organisatie. Tijdens de derde cursus komen onderwerpen als risicobeheer, het opstellen van financieel beleid, het uitvoeren hiervan en financiële verslaglegging aan bod. Tot slot besteden we tijdens de vierde cursus aandacht aan theorieën over het opzetten en evalueren van projecten. Elke cursus beslaat twee kleinschalige colleges van vier uur (zie hieronder).

Programma opleiding Besturen van Filantropische Fondsen

De colleges vinden plaats op donderdagen van 17.00 tot 21.00 uur. Voor het afsluiten van de gehele reeks pas je de theorie toe bij een filantropisch (vermogens)fonds door het schrijven van een adviesrapport (afstudeerthese circa 20 pagina's) aan het betreffende fonds. Wanneer jouw eindverslag als voldoende wordt beoordeeld, ontvang je het certificaat.

CursusStartdatumLocatie
»» Het Domein van de FilantropieDonderdag 21 januari en donderdag 11 februari 2021
Online     
»» Het Besturen van (Vermogens)FondsenDonderdag 18 maart en donderdag 22 april 2021
Online of fysiek indien mogelijk
»» Visie, missie en strategie van een filantropische (vermogens)fondsDonderdag 27 mei en donderdag 17 juni 2021
Online of fysiek indien mogelijk
»» Realiseren van de doelstellingen van een filantropisch (vermogens)fondsDonderdag 16 september en donderdag 7 oktober 2021Online of fysiek indien mogelijk
»» AdviesrapportEinde leergang
Op locatie

Testimonials

In september 2010 begon de eerste cyclus van de opleiding Besturen van Filantropische Fondsen. Enthousiaste kandidaten met uiteenlopende achtergronden hadden één gezamenlijk doel: beter in staat te zijn een grotere bijdrage te leveren binnen het bestuur van een (vermogens)fonds.

Aanmelden als stagefonds

Het fungeren als stagefonds voor de opleiding Besturen van Filantropische Fondsen heeft een aantal voordelen voor uw organisatie. De organisatie van het stagefonds wordt kosteloos onderworpen aan een grondige analyse aan de hand van voor de voor de organisatie relevante theoretische inzichten. Aan de hand van de analyse komen cursisten tot aanbevelingen die zijn afgestemd op het fonds. Deze aanbevelingen kunnen bijdragen tot verdere professionalisering en betere prestaties. Mocht je hier meer informatie over willen of je willen aanmelden? Neem dan gerust contact met ons op.

Praktische informatie

De opleiding kan enkel in zijn geheel gevolgd worden. De kosten voor de opleiding bedragen €2.500,-. De opleiding Besturen van Filantropische Fondsen is een initiatief van de Katholieke Stichting ter Bevordering van Welzijnswerk (KSBW). Voor alle praktische informatie, zoals kortingsmogelijkheden, studiebelasting en vragen kun je terecht bij 'Contact en algemene informatie'.

Gratis masterclasses

De masterclass Filantropie biedt op een laagdrempelige manier een overzicht van de actuele onderwerpen en wetenschappelijke inzichten op het gebied van de filantropie: een snelkookpan van onderwerpen die relevant en uitdagend zijn binnen de filantropische sector.

De masterclass Besturen van Filantropische Fondsen is gericht op vrijwilliger-bestuursleden van filantropische fondsen en iedereen die overweegt om in de toekomst hierin zitting te nemen.