Opleiding Bouwen aan veilige wijken

Afb Bouwen aan veilig wijken

Vanwege het corona-virus worden de opleidingen van de VU School of Governance slechts op locatie aangeboden als voldaan kan worden aan de basisregels van het RIVM en de aanvullende protocollen van de VU. Meer informatie.

Actiegericht je weg vinden in een kluwen van actoren en netwerken

Binnen wijken spelen problemen op het snijvlak van openbare orde, zorg en sociale samenhang. Denk aan personen met verward gedrag, daklozen, verslaafden, conflicten tussen buren en problematische jongeren. De politie, gemeente en het zorgdomein hebben hierin een belangrijke taak en werken daarbij samen met vele publieke en private partijen. Bouwen aan veilige, sociale en veerkrachtige wijken lukt niet zonder goede netwerken op lokaal niveau. Bij veiligheid gaat het niet alleen om het tegengaan van criminaliteit en het bestrijden van wanorde. Veiligheid ontstaat ook door het werken aan vertrouwen, sociale samenhang en herstel bij het oplossen van conflicten. Daarom wordt aandacht besteed aan sociale veiligheid in de vorm van zorgzaamheid, verbondenheid en saamhorigheid.

Waarom deze opleiding

ButtonTeamplayJe bent een ervaren professional bij politie, gemeente, hulpverlening of maatschappelijke organisatie en betrokken bij de aanpak van lokale problemen. Je weet dat samenwerking tussen professionals en met burgers nodig is. Maar soms zijn er situaties dat je even niet meer weet hoe je verder komt. Daarom gaan we tijdens de opleiding aan de slag met informele team play met als doel om de samenwerking op constructieve manier te verbeteren. Maar alleen door dit steeds in de praktijk uit te proberen en daarop te reflecteren kun je dit concept uitwerken en toepassen in jouw eigen werksituatie. Deze opleiding combineert deze twee: een platform voor ervaringsuitwisseling rond eigen acties én inzichten uit wetenschappelijk onderzoek.

Opzet

Elke opleidingsdag bestaat uit drie onderdelen:
•    Je kijkt mee met telkens een andere wetenschappelijke discipline naar versterking van veerkracht en vitaliteit bij het werken aan veilige en sociale wijken
•    Je gaat in gesprek met praktijkspecialisten over best practices en lessons learned
•    Je reflecteert in kleine groepen op je eigen werkpraktijk en wordt hierin zodanig begeleid dat je gezamenlijk nieuwe ervaringskennis ontwikkelt die je op je werkplek kunt delen met collega’s (action learning).

De bestuurswetenschappelijke, organisatiekundige, criminologische en juridische inzichten combineren we met praktijkgerichte reflectieve werkmethodieken. De opleiding is daarmee ook een platform voor het delen van ervaringen met professioneel samenwerken binnen lastige kluwens van disciplines en instanties. We doen dit onderzoekend met elkaar: waar zit je handelingsverlegenheid, welke probleemconstructie maakt samenwerking met andere professionals en met burgers mogelijk, welke begrippen verschaffen je oriëntatie in concrete situaties? Zo ontstaat een gezamenlijk leerproces naar nieuwe handelingsmogelijkheden. De opleiding maakt je een weerbaarder en veerkrachtiger professional en vergroot je vermogen op de samenwerking zelf te interveniëren.

Bekijk hier het programma.


Inhoud

De opleiding bestaat uit vijf interactieve dagbijeenkomsten van zeven uur. Naast de drie vaste onderdelen werk je tijdens de bijeenkomst aan jouw eigen praktijkopdracht: een zelfgekozen concreet probleem, waarop je zowel de inzichten uit de colleges toepast als de inzichten gewonnen in de reflectieve dialogen.

De uitkomsten beschrijf je in een beknopt paper (maximaal 4 A4 pagina’s). In de laatste bijeenkomst presenteren de deelnemers hun paper. De bijeenkomsten vinden om de drie á vier weken plaats zodat er steeds voldoende tijd is voor de literatuurstudie, casusvoorbereiding en werken aan de eigen praktijkopdracht. Bij alle bijeenkomsten wordt tijd besteed aan de voortgang van de eigen praktijkopdracht.

We zien de groep deelnemers als een onderzoekende community die verbindingen legt tussen ervaring en theorie. In deze unieke aanpak leer je hoe je de verschillende wetenschappelijke inzichten, praktijkervaringen en reflectieve methodieken kunt gebruiken in je werk. Daarbij leer je ook hoe je collega’s op een constructieve manier hierbij kunt betrekken. Het informele team play geven we dus in de opleiding zelf gestalte.

De deelnemers ontvangen een diploma als zij aan de vijf inhoudelijke bijeenkomsten hebben deelgenomen, hun casus/thema-uitwerking met voldoende resultaat hebben afgerond en hun paper hebben gepresenteerd op de laatste bijeenkomst. In andere gevallen kan een certificaat van deelname worden verstrekt.

EIGEN PRAKTIJKOPDRACHT MET ACTIEGERICHT ONDERZOEK
Gedurende de hele opleiding werkt iedere deelnemer aan de eigen praktijkopdracht door actiegericht onderzoek: je onderkent andere mogelijkheden en probeert deze uit in je werk. De ervaring die je daarmee opdoet bespreek je op de eerstvolgende cursusdag. Zo verdiept ieder zijn eigen ervaring en voegt tegelijk ervaring toe aan het collectief. Deze methode van action learning vullen we aan met reflecties op de praktijk. Dit houdt in dat we door gezamenlijk kennis ontwikkelen over wat werkt en wat niet werkt en deze kennis overdraagbaar maken naar anderen.

Leerdoelen

De opleiding pendelt heen en weer tussen wetenschappelijke inzichten, handelingsmogelijkheden, praktische ervaringen en eigen actiegericht onderzoek. Na succesvolle afronding van de opleiding:
•    Heb je inzicht in de actuele ontwikkelingen met betrekking tot veiligheid en veerkracht op lokaal niveau
•    Heb je inzicht in een methode van integrale en slagvaardige samenwerking tussen professionals op lokaal niveau en kun je die zelf gebruiken
•    Heb je inzicht in burgerparticipatie op lokaal niveau, de verwachtingen en ervaringen hieromtrent en hoe als professionals met initiatieven om te gaan
•    Heb je inzicht in de mogelijkheden van herstelgericht werken bij het oplossen van problemen en conflicten
•    Ken je de juridische kaders en het geldende juridische instrumentarium
•    Weet je hoe je de actiegerichte methoden van reflectief dialogisch onderzoek kunt inzetten voor het effectief analyseren van gedeelde problemen en voor het versterken van jouw persoonlijke professionaliteit.

Docenten

De opleiding staat onder leiding van:
•    Dr. Ronald van Steden is Universitair Hoofddocent Bestuurskunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij is gespecialiseerd in het thema Politie, openbare orde en veiligheid op lokaal niveau.
•    Dr. Gertjan Schuiling is programmadirecteur actieonderzoek aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij is gespecialiseerd in organisatieontwikkeling en samenwerking. 

De docenten die betrokken zijn bij de opleiding:
•    Dr. Marc Schuilenburg, universitair docent aan de afdeling Strafrecht en Criminologie aan de VU. Hij is de auteur van 'Hysterie. een cultuurdiagnose' (2019), waarvoor hij twee jaar etnografisch onderzoek deed in de Rotterdamse achterstandswijk Hillesluis.
•    Prof. mr. Dick Allewijn, mediator en hoogleraar Mediation aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid VU.
•    Dr. mr. Mandy van Rooij, wetgevingsjurist bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en aan de VU gepromoveerd op ordehandhaving in het publieke domein.

Jouw profiel

De opleiding is bedoeld voor beleidsmedewerkers, managers, projectleiders en uitvoerders die werkzaam zijn binnen gemeenten, politie en OM, het zorgdomein, maatschappelijke organisaties, het Leger des Heils, veiligheidshuizen, GGD, GGZ, zorg- en hulpverlening, geestelijke verzorging, maatschappelijke ondersteuning, woningbouwverenigingen, wijkteams en conflictbemiddeling die willen bijdragen aan veilige en sociale wijken. Je bent een professional met een academische of HBO+ opleiding of met een academisch werk- en denkniveau en met een aantal jaren relevante werkervaring. In jouw werk zit de opdracht tot het verbeteren van de veiligheid en leefbaarheid in wijken en buurten.

Praktische informatie en programma

Kosten
Kortingsbanner SoG€ 2950,- vrij van BTW (inclusief studiemateriaal, koffie, thee, frisdrank, diner op laatste cursusdag)
Duur
5 bijeenkomsten van zeven uur, op woensdagen, van 10:00-17:00 uur    
Startdatum
Woensdag 6 oktober 2021
Tijdsbesteding
Deelname aan de bijeenkomsten
Voorbereiding literatuur en specifieke casusvoorbereiding 5 – 6 uur per bijeenkomst
Verdere uitwerking eigen casus: onderzoek, uitwerken, schrijven paper, voorbereiding presentatie 3-4 uur per week
Locatie
Hoofdgebouw Vrije Universiteit Amsterdam, de Boelelaan 1105, 1081 HV, Amsterdam
Aanmelden
Inschrijfformulier
Incompany    Deze opleiding kan op locatie verzorgd worden en/of toegespitst worden op jouw wensen. Heb je hier interesse in, neem dan contact op met Eveline de Bruin, coördinator incompany, VU.SOG@vu.nl.
Contact
Contact en algemene informatie
E-mailadresVU.SOG@vu.nl