VU School of Governance

Banner Governance for Society


Om antwoord op maatschappelijke vraagstukken te vinden is het van belang om deze vanuit een breder perspectief te bekijken. Daarom biedt de VU School of Governance verdiepende, multidisciplinaire opleidingen waarmee je leert complexe vraagstukken vanuit meerdere invalshoeken aan te pakken. De VU School of Governance is het VU platform waar wetenschap en samenleving samenkomen; waar actuele governance vraagstukken worden onderzocht en opgepakt, door praktijk en academische kennis samen te brengen en te integreren tot nieuwe inzichten die professionals kunnen inzetten in de praktijk.

Onze opleidingen zijn gericht op professionals bij de overheid, uitvoeringsorganisaties en non-profit instellingen die bijdragen aan de publieke zaak. Zij zijn verantwoordelijk voor dossiers die veelal domein overstijgend zijn en hebben behoefte aan nieuwe analysetechnieken en inzichten waarmee ze deze dossiers met meer scherpte en diepgang kunnen duiden. Bekijk ons opleidingsaanbod hieronder of raadpleeg de flyer.

Opleiding De aanpak van ondermijning en het opbouwen van weerbaarheid: veiligheid en veerkracht in een democratische rechtsstaat
10 maart 2021 - Voor professionals werkzaam bij gemeenten en lokale organisaties, de politie, het OM en/of de Belastingdienst
Hoe pak je ondermijnende criminaliteit aan? Leer welke juridische instrumenten er bestaan tegen ondermijning en hoe je kunt samenwerken binnen netwerken.
Ondermijning
Opleiding Nieuwe maatschappelijke ongelijkheden: trends en gevolgen
23 maart 2021 – voor beleidsmakers
Beter grip en inzicht op de maatschappij en de sociaaleconomische en culturele ongelijkheden die haar kenmerken.
Minibanner ongelijkheden
Opleiding Sturen en leidinggeven vanuit vertrouwen
21 april 2021 - Voor ervaren professionals bij gemeenten en bij organisaties die met gemeenten samenwerken
Sta jij als professional voor de uitdaging om minder vanuit regels en controle en meer vanuit vertrouwen leiding te geven of te organiseren?
Sturen&Leidinggeven
Opleiding Burgerparticipatie in tijden van polarisatie
19 mei 2021 - Voor beleidsmedewerkers van overheden (nationaal, regionaal en lokaal) en publieke organisaties die zich bezighouden met het thema burgerparticipatie
In dit leerlab brengen we met wetenschappers en deelnemende overheidsprofessionals de uitdagingen die komen kijken bij het organiseren van burgerparticipatie systematisch in kaart.

150x150Burgerparticipatie
Opleiding Bouwen aan veilige wijken
6 oktober 2021 - ervaren professionals bij politie, gemeente, hulpverlening of maatschappelijke organisatie
Ben jij betrokken bij de aanpak van lokale problemen in de samenleving en wil je de samenwerking tussen burgers en professionals op een op constructieve manier te verbeteren?
Veilige wijken
Opleiding De gemeentejurist binnen een dynamische, complexe bestuurlijke context
najaar 2021 - Voor gemeentejuristen
Hoe opereer je als gemeentejurist verantwoord binnen een complexe omgeving en hoe ga je verantwoord om met alle participanten: burgers, politici, bestuurders en collega’s?
Gemeentejurist
Leergang MBO: manoeuvreren tussen wetgeving en beleid
najaar 2021 - Juridische professionals middelbaar beroepsonderwijs 
Wil jij, als (juridische) professional werkzaam in- en voor het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), je persoonlijk leiderschap versterken?
MBO

Maatwerk en incompany

Wij begrijpen dat een standaard opleiding niet altijd aansluit op de wensen en behoefte van een organisatie. We gaan dan ook graag met jou in gesprek. Is er binnen jouw organisatie of afdeling een gezamenlijke opleidingsbehoefte? Ben jij op zoek naar een opleiding die precies past bij jouw vraag en behoeften en die van je organisatie? Dan is een incompany opleiding misschien dé oplossing.

Vu School of Governance in tijden van Corona

Vanwege het corona-virus worden de opleidingen van de VU School of Governance slechts op locatie aangeboden als voldaan kan worden aan de basisregels van het RIVM en de aanvullende protocollen van de VU. Dat betekent onder meer: voldoende afstand tussen alle deelnemers, goed geventileerde ruimtes, maximaal 20 deelnemers, en geen deelname bij gezondheidsklachten. Als een leergang geen doorgang kan krijgen in de voorgestelde vorm, wordt bekeken of er interesse is om de leergang in een alternatieve, online vorm aan te bieden.  Verder is onze annuleringsregeling onverkort van toepassing.

Korting

Alumni van de VU en oud-deelnemers van opleidingen van het Zijlstra Center, VU Academie voor Sociale Wetenschappen en VU Law Academy ontvangen een korting van €100,- bij het volgen van een School of Governance opleiding.

VU School of Govenance

De opleidingen zijn ontwikkeld en worden aangeboden door de VU Academie voor Sociale Wetenschappen (Faculteit der Sociale Wetenschappen), VU Law Academy (Faculteit der Rechtsgeleerdheid) en het Zijlstra Center (School of Business and Economics). Inzichten en (praktijk)onderzoek worden vanuit meerdere wetenschappen gecombineerd, zodat je vanuit een brede visie uw competenties ontwikkelt en de vraagstukken binnen jouw organisatie kunt aanpakken.

Algemene voorwaarden

Bekijk hier de algemene voorwaarden met betrekking tot de opleidingen van de School of Governance.