Opleiding de aanpak van ondermijning en het opbouwen van weerbaarheid: veiligheid en veerkracht in een democratische rechtsstaat

Veiligheid en veerkracht in een democratische rechtsstaat

Ondermijningbanner

Vanwege het corona-virus worden de opleidingen van de VU School of Governance slechts op locatie aangeboden als voldaan kan worden aan de basisregels van het RIVM en de aanvullende protocollen van de VU. Meer informatie.

Inleiding

De aanpak van ondermijnende criminaliteit staat hoog op de politieke en bestuurlijke agenda bij gemeenten. Het markeert een grote verandering op het veiligheidsdomein. Orde en veiligheid zijn in de huidige netwerkmaatschappij een gedeelde verantwoordelijkheid waarbij publieke en private instanties nauw samenwerken in netwerken. De aanpak van ondermijning lukt niet zonder goede samenwerking.

Maar wat is ondermijning eigenlijk? Welke mogelijkheden zijn er om die tegen te gaan? Hoe versterken we de onderlinge samenwerking die nodig is voor een effectieve aanpak? En wat is de invloed van de coronacrisis op ondermijning (extra voedingsbodem) en de aanpak ervan (bijzondere nieuwe regels)?

Deze compacte en intensieve opleiding stelt je in twee dagen op de hoogte van de actuele ontwikkelingen in het veiligheidsveld en de concrete aanpak van ondermijnende criminaliteit. Je leert hoe politieke en bestuurlijke weerbaarheid kan worden versterkt, welke bestaande en nieuwe bestuurlijk-juridische instrumenten kunnen worden ingezet en hoe de slagvaardigheid van veiligheidsnetwerken kan worden vergroot.

Artikel Binnenlands Bestuur: Flink meer onderzoeken naar ondermijning.

Inhoud opleiding

De opleiding bestaat uit twee interactieve bijeenkomsten van een hele dag (10.00 – 17.00 uur). Iedere opleidingsdag heeft meerdere onderdelen waar ervaren wetenschappers van de VU, samen met een aantal experts practitioners, je diepgaand informeren en met u uw praktijk bespreken en verdiepen.

Van jou wordt verwacht dat je een beperkte hoeveelheid (Nederlandstalige) literatuur bestudeert en dat je een casus of een vraagstuk inbrengt aan het begin van de cursus. Over welk vraagstuk zou jij graag met meer kennis en kunde de cursus willen afsluiten?

Leerdoelen

De opleiding is praktijkgericht op basis van wetenschappelijke inzichten en wordt gegeven door topdocenten op het gebied van (de organisatie van) veiligheid en recht. De opleiding pendelt heen en weer tussen diepe inzichten en praktische ervaringen. Na succesvolle afronding van de opleiding:
•    Heb je kennis van de actuele ontwikkelingen in het veiligheidsveld
•    Weet je welke juridische instrumenten er bestaan tegen ondermijnende criminaliteit
•    Weet je wat de mogelijkheden en beperkingen zijn vanuit de privacywetgeving
•    Weet je hoe je maatschappelijke barrières kunt opwerpen tegen ondermijnende activiteiten op lokaal niveau
•    Weet je hoe je kunt samenwerken in slagvaardige netwerken.

Hoofddocenten

Prof. dr. Hans Boutellier (hoofddocent) is hoogleraar Veiligheid en veerkracht aan de Faculteit der Sociale Wetenschapen VU, coördinator van de kenniswerkplaats Veiligheid en veerkracht. Hij heeft veel contacten met lokale instanties en veel gepubliceerd over publieke moraal, criminaliteit en (de organisatie van) lokale veiligheid.

Prof. mr. Jon Schilder (hoofddocent) is hoogleraar Staats- en bestuursrecht aan de Faculteit der rechtsgeleerdheid VU. Hij is specialist op het gebied van gemeentelijke regelgeving en openbare orde en veiligheid. Hij doet onderzoek op dit terrein en geeft regelmatig adviezen aan lokale overheden.

Vanuit de praktijk zal burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem op basis van zijn diepe kennis van aanpakken en lokale situaties met je spreken over zijn ervaringen. De voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens Aleid Wolfson (tevens oud-burgemeester) zal met je in gesprek gaan over de mogelijkheden en grenzen rond privacy en samenwerking.

Doelgroep

De opleiding is bedoeld voor personen die werkzaam zijn in de veiligheidszorg en hun kennis en aanpak willen verdiepen en verbeteren. Het gaat om medewerkers van gemeenten en lokale organisaties, alsmede van de politie, het OM en de belastingdienst, die aan de aanpak van lokale ondermijning werken (bijvoorbeeld vanuit RIEC’s of veiligheidshuizen).

 Je bent een professional met een academische of HBO+ opleiding of academisch werk- en denkniveau. Je hebt bij voorkeur een aantal jaren relevante werkervaring.

Praktische informatie

Kosten
€ 1.750 (inclusief studiemateriaal, koffie, thee, frisdrank, aanvullende catering)  Kortingsbanner SoG
Duur
2 bijeenkomsten van een hele dag
Startdatum
Startdatum: 10 maart 2021
Tweede dag: 24 maart 2021
Tijdsbesteding
Deelname aan de opleidingsdagen
Voorbereiding literatuur ongeveer 4 uur per bijeenkomst
Plaats
Hoofdgebouw Vrije Universiteit Amsterdam, De Boelelaan 1105, 1081 HV, Amsterdam
Aanmelden
Inschrijfformulier
Contact
Contact en algemene informatie
E-mailadresVU.SOG@vu.nl
Incompany
Deze opleiding kan op locatie verzorgd worden en/of toegespitst worden op jouw wensen. Heb je hier interesse in, neem dan contact op met Eveline de Bruin, coördinator incompany, VU.SOG@vu.nl.