Besturen van de Digitale Samenleving: nieuwe technieken en blijvende verantwoordelijkheden

Digitalisering

Vanwege het coronavirus is het aanbod leergangen onder voorbehoud totdat kleinschalig fysiek onderwijs weer mogelijk is. Meer informatie.

Digitalisering verandert de maatschappij en haar bestuurbaarheid ingrijpend. Naast de fysieke wereld opereren burgers in een virtuele wereld die hen nieuwe interactiemogelijkheden biedt en waar andere gedragsnormen gelden. Elektronische documentatie van gegevens maakt het mogelijk ongekend veel informatie op te slaan, die in toenemende mate wordt ontgonnen op basis van algoritmes die zich onttrekken aan het menselijk begripsvermogen. Zo biedt digitalisering beleidsmakers nieuwe informatie voor beleid, nieuwe beleidsinstrumenten, en nieuwe kanalen om te interacteren met burgers.

Deze leergang richt zich op beleidsmakers die actiever gebruik willen maken van hedendaagse data analyse en digitale technologieën voor de realisatie van beleid. De leergang combineert inzicht in concrete en toepasbare technieken met reflectie op de bestuurlijke inbedding en op de maatschappelijke en ethische implicaties van hun gebruik. Aldus biedt de leergang een introductie op de verschillende manieren waarop digitale informatie benut kan worden in het bestuur en in de specifieke werking van deze technieken. Tegelijkertijd biedt de leergang inzicht in het belang van de bestuurlijke inbedding van digitale technologieën. Die inbedding is essentieel om de technologische mogelijkheden optimaal te benutten. Maar ze is ook cruciaal om zeker te stellen dat de technologie uiteindelijk dienstbaar blijft aan politieke doelen en aan algemene normen van goed bestuur zoals het anti-discriminatiebeginsel, basisvrijheden en inclusiviteit.

In de veelheid van discussies, zoomt de leergang in op een aantal fundamentele vragen over de impact van digitalisering op beleid en plaatst ze de huidige ontwikkelingen in een breder perspectief dat ook inzicht biedt in de trends voor het komende decennium. Voorbeelden van thema’s die aan de orde komen zijn: basisprincipes van machine learning, interpretatie van data, checks & balances, data en privacy, overheidsdiensten en sociale media, en ‘fake news’. De leergang behandelt deze thema’s op basis van de meest actuele wetenschappelijke inzichten, met behulp van aansprekende cases, en door aan te sluiten bij de vragen en ervaringen van de deelnemers.

Doelgroep

Deze leergang is bedoeld voor beleidsmakers op medior of senior niveau die meer grip willen op de consequenties van digitalisering voor beleid. U bent werkzaam bij een organisatie in de publieke sector dan wel bij een particuliere organisatie die zich richt op de publieke zaak. U heeft tenminste vijf jaar relevante werkervaring. U heeft een leidinggevende of coördinerende functie of u loopbaanpad leidt daar naartoe. U heeft eerder een universitaire (Master-)opleiding afgerond, of beschikt tenminste over een opleiding op HBO+ niveau dan wel een academisch werk- en denkniveau.

Als u interesse heeft in de leergang en zeker wilt weten dat deze aansluit op uw leerbehoefte, neem dan vooral contact met ons op om hierover.

Na inschrijving toetsen wij uw kwalificaties in termen van vooropleiding en werkervaring. Na afronding van de inschrijving vindt een (telefonisch) intakegesprek plaats met een lid van de academische staf.

Leerdoelen

Na succesvolle afronding van de opleiding heeft u:
-    een scherp en goed gearticuleerd begrip van de betekenis van digitalisering voor beleid.
-    een basisbegrip van de werking van kunstmatige intelligentie en machine learning en de manier waarop deze nieuwe technieken afwijken van traditionele methoden van informatieverwerking en -analyse.
-    inzicht in de ethische dilemma’s die de toepassing van data-analyse en digitale technieken opwerpen en de juridische instrumenten waarmee dit soort dilemma’s reeds zijn afgekaderd.
-    kennis van verschillende organisatiemodellen voor het inzetten van digitale toepassingen in bestuurlijke organisaties; van de belangrijkste praktische obstakels die zich daarbij kunnen voordoen; en de voorwaarden waaronder de opbrengsten van digitale analyse optimaal ingezet kunnen worden voor beleid.
-    oefening opgedaan in het analyseren en verwerken van digitale analyse voor een concreet beleidsvraagstuk in uw eigen organisatie.

Opleiding in ontwikkeling

Deze opleiding is momenteel in ontwikkeling en gaat 25 november 2020 van start. In beginsel bestaat de opleiding uit zes bijeenkomsten van 6 uur (inclusief pauzes) om de 2 weken. Elke collegedag wordt georganiseerd rondom één vraagstuk dat vervolgens wordt belicht vanuit meerdere perspectieven en in verschillende werkvormen: conceptueel, informatief en praktisch (cases). Iedere collegedag bestaat uit meerdere onderdelen met docenten vanuit verschillende achtergronden, onder verantwoordelijkheid van een coördinerend docent.

Inschrijven