Gratis Introductiecolleges

Nieuwsgierig naar de wereld van filantropie? Op zoek naar verdieping in de wereld van fondsenwerving en maatschappelijke organisaties? Kom dan naar de gratis Introductiecolleges Filantropie op 9 en 16 januari 2018 op de VU!

Introductie in de filantropiewetenschap

In de module Introductie in de filantropiewetenschap gaan we in interactieve colleges in op actuele en toekomstige ontwikkelingen in de filantropische sector en de specifieke eigenschappen van particulier initiatief. Zo bespreken we onder andere het verband tussen filantropie en de ontwikkeling van de verzorgingsstaat richting een ‘civil society’ of participatiesamenleving. Er is aandacht voor onderzoek en theorievorming over de inzet van burgers, non-profit organisaties en het bedrijfsleven bij het tot stand brengen van collectieve doelen. Deze inleiding in de filantropie vormt de basis voor de andere modules in de opleiding Filantropie. Onderwerpen, begrippen en theorieën uit Introductie in de filantropiewetenschap komen van pas in de andere modules.

Gratis introductiecolleges

De eerste twee introductiecolleges van Introductie in de filantropiewetenschap zijn vrijblijvend. Ze zijn een uitstekende manier voor iedereen die werkzaam is als professional in dit vakgebied, of affiniteit heeft met filantropie, om eenvoudig kennis te maken met allerlei aspecten van deze wetenschap. 

Datum: 9 en 16 januari 2018
Tijd: 19.00-21.00 uur
Locatie: Vrije Universiteit Amsterdam