Gratis Introductiecolleges

Building 2

Nieuwsgierig naar de wereld van filantropie? Op zoek naar verdieping in de wereld van fondsenwerving en maatschappelijke organisaties? Kom dan naar de gratis Introductiecolleges Filantropie op dinsdag 10 en 17 januari op de VU. Aanmelden: www.fsw.vu.nl/inschrijven

Introductie in de filantropiewetenschap        
In de module Introductie in de filantropiewetenschap gaan we in interactieve colleges in op actuele en toekomstige ontwikkelingen in de filantropische sector en de specifieke eigenschappen van particulier initiatief. Zo bespreken we onder andere het verband tussen filantropie en de ontwikkeling van de verzorgingsstaat richting een ‘civil society’ of participatiesamenleving. Er is aandacht voor onderzoek en theorievorming over de inzet van burgers, non-profit organisaties en het bedrijfsleven bij het tot stand brengen van collectieve doelen.
    
Deze inleiding in de filantropie vormt de basis voor de andere cursussen in de opleiding Filantropie. Onderwerpen, begrippen en theorieën uit deze cursus komen van pas in de andere modules.

Gratis introductiecolleges
De eerste twee introductiecolleges van deze cursus vinden plaats in januari 2018. Ze zijn een uitstekende manier voor iedereen die werkzaam is als professional in dit vakgebied, of affiniteit heeft met filantropie, om eenvoudig kennis te maken met allerlei aspecten van deze wetenschap. 

Informatie over datums, tijd en locatie volgt.