5 Redenen waarom organisaties zelf onderzoek zouden moeten uitvoeren

measure 4 Iedere organisatie, groot en klein, wil niet voor onaangename verrassingen komen te staan. Om ellende te voorkomen laten organisaties onderzoek uitvoeren om de verwachtingen te peilen: zijn de medewerkers nog wel tevreden, hoe kijken de bewoners aan tegen de komst van een nieuw winkelcentrum, hoe ervaren de medewerkers het nieuwe werken? Veel organisaties kiezen ervoor om externe partijen dergelijke vragen te laten onderzoeken. Zo kan de organisatie zelf gefocust blijven op de kerntaken én kunnen kosten bespaard worden, omdat de organisatie zelf niet bezit over de benodigde onderzoeksvaardigheden. Willen organisaties echt beter presteren, dan dienen zij goed te overwegen of onderzoek echt uitbesteed moet worden. Daarom volgen hier 5 redenen waarom organisaties zelf onderzoek zouden moeten doen.

1. Zelf regie behouden

Uitbesteding betekent dat een andere partij bepaalt hoe het onderzoek zal plaatsvinden. Besluit u als organisatie om het onderzoek zelf uit te voeren, dan heeft u de regie in handen. Wanneer het onderzoek haar doel voorbij schiet of wanneer niet de juiste vragen gesteld worden tijdens het onderzoek, kunt u als organisatie direct ingrijpen. Zo zult u achteraf niet voor onaangename verrassingen komen te staan.

2. Vakkennis is van belang

Uw eigen medewerkers zijn expert op hun vakgebied en kennen de organisatie als geen ander. Dit is van groot belang, aangezien hiermee het onderzoek op maat gemaakt kan worden; het is immers niet een algemeen onderzoek, maar een onderzoek dat begrepen moet worden door de doelgroep. Daarnaast kan het zijn dat het onderzoek ook resultaten oplevert die u van tevoren niet verwacht had. Wanneer u kiest voor uitbesteding van onderzoek, dan kan het zijn dat de derde partij dergelijk nieuw inzicht classificeert als ‘onbelangrijk’, waarmee kennisverlies kan optreden. Vakkennis is dus van groot belang.

3. Onafhankelijkheid

Wanneer u besluit een onderzoeksbureau in de arm te nemen, geeft u uw vertrouwen aan een derde partij. Naast uw organisatie heeft de leverancier veel andere klanten. Dit beïnvloedt het tijdsplan en het maatwerk. Dit betekent dat zij veel invloed kunnen krijgen in de snelheid en de slagvaardigheid van het onderzoek. Wanneer u het onderzoek door eigen medewerkers laat uitvoeren, behoudt u zelf de controle en verliest u geen grip op de activiteiten.

4. Vertrouwelijkheid voorop

In het onderzoek kunnen persoonlijke vragen gesteld worden, waarop in vertrouwen geantwoord wordt. Als organisatie is het zeer belangrijk om zorgvuldig met deze gegevens om te gaan. U heeft zelf een band opgebouwd met uw medewerkers en uw klanten, waardoor zij er waarschijnlijk goed op kunnen vertrouwen dat de informatie niet in verkeerde handen terecht zal komen.

5. Kostenbesparing

Hoewel veel organisaties onderzoek uitbesteden, omdat het kosten zou schelen, is dit echter een onjuiste gedachte. Uitbesteding kan leiden tot minder grip op de uitbestede activiteiten, waardoor de kosten niet meer helder zijn. Het is daarom zaak medewerkers onderzoeksvaardigheden bij te brengen, zodat zij voor de organisatie onderzoek kunnen uitvoeren. Het vergt weliswaar een investering om onderzoeksvaardigheden onder de knie te krijgen, maar het zal zich op den duur terugbetalen in een kostenbesparing op onderzoek uitbestedingen.

Onderzoeksvaardigheden opdoen

Wilt u meer leren over het zelfstandig uitvoeren van onderzoek? Aan de Vrije Universiteit Amsterdam kunt u meer leren over het ontwikkelen van meetinstrumenten, het rapporteren van data, analyseren van onderzoeksresultaten en het trekken van conclusies, zodat u met de nieuwe kennis aan de slag kunt gaan en uw organisatie kunt laten groeien.