Besturen van maatschappelijke organisaties

In de vakken van Besturen van maatschappelijke organisatie staat het functioneren van organisaties in de gezondheidszorg, het onderwijs, de sociale woningbouw en andere non-profit-sectoren centraal. Maatschappelijke organisaties komen regelmatig negatief in het nieuws: falend management, ondermaatse kwaliteit, graaiende bestuurders en administratieve rompslomp. Een humane samenleving vraagt om duurzaam functionerende maatschappelijke organisaties die op een zorgvuldige en gedreven wijze bestuurd worden: bewust van hun maatschappelijke missie, kwaliteitsgericht en financieel gezond.

U krijgt theorieën, concepten en methoden aangereikt om de rol en het functioneren van maatschappelijke organisaties kritisch te onderzoeken en te verbeteren. Een algemeen bestuurskundige benadering wordt gecombineerd met aandacht voor het waardengebonden en missiegedreven karakter van maatschappelijke organisaties. Wat is het eigene van deze organisaties en hoe kan daar bestuurlijk optimaal recht aan worden gedaan? Hoe kunnen zij zich profileren als organisaties van burgers?

Geïnteresseerd?

Bent u geïnteresseerd in deze richting, neem dan met ons contact op voor meer informatie.