Master na het HBO

Met een hbo-bachelordiploma kun je instromen in bijna alle premasters van de Faculteit der Sociale Wetenschappen. Het premasterprogramma (30 EC) biedt een inhoudelijke opstap, besteedt ruim aandacht aan academische schrijfvaardigheden en legt een methodische basis. De premasters, m.u.v. Communicatiewetenschap, worden ‘blended’ aangeboden, zodat je tijd flexibel kunt verdelen over werk, privé en de opleiding. Thuis bereid je het onderwijs voor aan de hand van online materiaal (in het Engels). Op vrijdag kom je naar de VU. Het premasterprogramma Communicatiewetenschap kent wel meerdere contactmomenten per week. 

 • Premaster Bestuurskunde
  Master Bestuurskunde

  • Afstudeerrichting Besturen van maatschappelijke organisaties
  • Afstudeerrichting Besturen van veiligheid 
  • Afstudeerrichting Dynamiek van besturen
  • Afstudeerrichting Besturen van zorgvernieuwing


Premasterassesment

Voordat je kunt beginnen aan één van de premasterprogramma’s, moet je het premasterassessment hebben behaald.
Het premasterassessment van FSW toetst: 

 • Engelse taalvaardigheid 
 • Nederlandse taalvaardigheid 
 • Rekenkundige vaardigheden (statistiek) 
 • Cognitieve capaciteiten 

De onderdelen Engelse taalvaardigheid en rekenkundige vaardigheden (statistiek) zijn bindend.