Samenwerking

De Faculteit Sociale Wetenschappen (FSW) wil vanuit het Institute for Societal Resilience een bijdrage leveren aan het oplossen van de wetenschappelijke en maatschappelijke vragen die ons allen bezig houden. Dat doen we over de grenzen van wetenschappelijke disciplines heen en in samenwerking met maatschappelijke partners: de overheid, het bedrijfsleven, NGO’s en maatschappelijke organisaties. Dit vanuit de overtuiging dat samenwerken zowel de innovativiteit als de wetenschappelijk en maatschappelijk impact van ons onderzoek vergroot. FSW onderzoekers participeren daarom in verschillende samenwerkingsverbanden en staan altijd open om nieuwe samenwerkingsmogelijkheden te verkennen.

Nieuwe samenwerkingsverbanden

Samenwerken met FSW onderzoekers en/of het onderzoeksinstituut ISR kan op verschillende manieren en binnen verschillende contexten. Afhankelijk van uw wens en intenties verkennen we graag de mogelijkheden om nieuwe samenwerkingen vorm te geven. U kunt daarvoor in eerste instantie contact opnemen met het secretariaat van het ISR.

Lopende samenwerkingsverbanden

Onderzoekers van FSW participeren o.a. in de volgende samenwerkingsverbanden:

 • Talma Institute for the Study of Work, Care and Welfare bundelt kennis en doet onderzoek op het terrein van werk, zorg en welzijn.empty
 • NI - Network Institute bestudeert de technologische, economische, sociale en communicatieve aspecten van netwerken. empty
 • CLUE + - Cultural Landscape and Urban Environment is een onderzoeksinstituut op het gebied van cultuur, cognitie, historie en erfgoed. De deelnemers bestuderen de economische, culturele en academische dimensies van cultureel erfgoed.
 • LEARN! is een onderzoeksinstituut en een kennis- en expertisecentrum op het domein van educatie. Het richt zich op leren, doceren, ontwikkeling en ontplooiing in het perspectief van leven lang leren. empty
 • A-LAB doet onderzoek op het terrein van de objectwetenschap criminologie. empty
 • Amsterdam Business Research Institute (ABRI) is zowel een onderzoeksinstituut als een opleidingscentrum voor promovendi. Een breed spectrum aan onderwerpen die met het bedrijfsleven te maken hebben, valt onder het instituut, met een centrale rol voor het thema connectiviteit.empty
 • ACCESS EUROPE (VU en UvA) richt zich op het vergroten van inzichten in Europa, de Europese Unie en de lidstaten, en de veranderende relatie tussen de EU, Nederland en de rest van de wereld.
 • LASA - Longitudinal Aging Study Amsterdam is een interfacultair samenwerkingsverband voor onderzoek naar chronische ziekten en veroudering. De onderzoekers bestuderen fysiek, emotioneel, cognitief en sociaal functioneren bij mensen van boven de 55 jaar.
 • Amsterdam Center on Aging is een interdisciplinaire universitaire werkgroep bestaande uit onderzoekers uit ongeveer dertien groepen binnen de Vrije Universiteit en het VU medisch centrum die onderzoek onder ouderen uitvoeren.
  empty
 • MDC- Migration and Diversity Centre is een samenwerkingsverband tussen de faculteiten Rechtsgeleerdheid, Sociale Wetenschappen en Letteren van de VU op het gebied van diversiteit en migratie. empty
 • Desmond Tutu Programme
  Met vijf Desmond Tutu-hoogleraren zet de VU in op samenwerking met de Zuid-Afrikaanse partners in de geest van internationale academische samenwerking, en draagt tegelijkertijd bij aan capaciteitsopbouw van campussen in Zuid-Afrika.empty
 • ACE@VU - Amsterdam Center for Entrepreneurship at VU heeft de missie om het ondernemersklimaat in de regio Amsterdam te bevorderen door het stimuleren van ondernemerschap en ondernemend gedrag onder de Amsterdamse studenten en wetenschappers, en het verrichten van onderzoek dat bijdraagt aan succesvol ondernemerschap in Nederland.