Organisatie en werkwijze

Het Institute for Societal Resilience (ISR) van de Vrije Universiteit Amsterdam is een in 2015 opgericht facultair sociaalwetenschappelijk onderzoeksinstituut. Binnen het ISR werken autonome wetenschappers, over de grenzen van sociaalwetenschappelijke disciplines heen, samen aan vraagstukken omtrent ‘resilience’ of veerkracht.

Onderzoeksstructuur 

Om de wetenschappelijke multidisciplinariteit te stimuleren die noodzakelijk is om tot nieuwe maatschappelijk relevante inzichten te komen, is het onderzoek van het ISR georganiseerd rondom vier inhoudelijke thema’s, elk geleid door één themaleider:


Vanuit de hoofdthema’s verbindt het ISR de expertise van FSW-onderzoekers aan de kennis van professionals en de praktijk in "expertiselabs". Deze samenwerking zorgt enerzijds voor meer wetenschappelijk inzicht in de complexe dynamiek van maatschappelijke uitdagingen en anderzijds voor concrete aangrijpingspunten voor het verbeteren van beleid, methodieken of interventies voor specifieke problemen.

Binnen deze hoofdthema’s werken diverse onderzoekers en onderzoeksgroepen vanuit de verschillende disciplines binnen de sociale wetenschappen met elkaar samen. Bovendien kijken wetenschappers vanuit de verschillende thema’s gezamenlijk naar overkoepelende, complexe maatschappelijke problemen die een multidisciplinaire aanpak vereisen, zoals de vluchtelingenproblematiek.

Het managementteam, bestaande uit Joris Rijbroek (directeur van het ISR), Steef Löwik (hoofd van het onderzoekbureau), Martijn van Houten (Research Support Officer van het ISR) en de bovengenoemde themaleiders, geeft sturing aan het ISR. De onderzoeksactiviteiten en andere initiatieven van het onderzoeksinstituut worden ondersteund, ontwikkeld en gecoördineerd door het onderzoeksbureau van de Faculteit der Sociale Wetenschappen.