Loes Aaldering ontvangt Veni voor onderzoek naar de invloed van politieke genderstereotypen

Politicoloog aan de afdeling Bestuurswetenschap en Politicologie Loes Aaldering ontvangt een Veni-financiering van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). “Echt geweldig dat ik door deze beurs de kans krijg om me de komende jaren te focussen op mijn onderzoek naar politieke genderstereotypen in de media.”

06-11-2020 | 12:58

Aaldering gaat de Veni-beurs inzetten voor haar onderzoek naar de invloed van genderstereotypen in de tekstuele en visuele media berichtgeving van politici op kiezers. Aaldering gaat kijken in hoeverre genderstereotypen worden toegepast in de visuele mediaberichtgeving over politici en wat de invloed is van genderstereotypen in de tekstuele en visuele mediaberichtgeving over politici op burgers’ informatieverwerking en politieke opvattingen. Het onderzoeksproject beantwoordt deze vragen door computer gestuurde visuele analyse, eye-tracking technieken en experimenten te combineren.

Veni is een financieringsinstrument uit het NWO-Talentprogramma. Het geeft recent gepromoveerde onderzoekers de kans om gedurende drie jaar hun ideeën verder te ontwikkelen.