Financiering voor Nederlands wervingsplatform voor SSH-onderzoek

Het Platform Digitale Infrastructuur Sociale Wetenschappen en Geesteswetenschappen (PDI-SSH) heeft een project van VU-onderzoekers Martin Tanis, Ivar Vermeulen en Antske Fokkens toegekend. De drie sociale wetenschappers gaan samen met UvA-psycholoog Agneta Fischer, een Nederlands wervingsplatform ontwikkelen voor onderzoek op het gebied van sociale -en geesteswetenschappen (SSH).

08-06-2020 | 10:10

Het Platform Digitale Infrastructuur Sociale Wetenschappen en Geesteswetenschappen (PDI-SSH) heeft een project van VU-onderzoekers Martin Tanis, Ivar Vermeulen en Antske Fokkens toegekend. De drie onderzoekers zijn van plan samen met UvA-psycholoog Agneta Fischer, een Nederlands wervingsplatform te ontwikkelen voor onderzoek op het gebied van sociale wetenschappen en geesteswetenschappen.
 
Veel onderzoek binnen sociale -en geesteswetenschappen is gebaseerd op informatie die alleen van mensen kan worden verkregen. Onderzoekers voeren experimenten of enquêtes uit, verzamelen validatiegegevens voor cognitieve testen en doen psychologische metingen. Of wetenschappers vragen deelnemers om tekstuele gegevens, zoals hun perceptie van artefacten of afbeeldingen. Het vinden van deelnemers voor dergelijk onderzoek is altijd een uitdaging: studentenmonsters zijn soms beschikbaar, maar niet representatief, wervingsplatforms voor commerciële deelnemers zijn veel te duur voor gemeenschappelijke onderzoeksbudgetten en internationale online rekruteringsplatforms (bijv. MTurk, Prolific, Figuur 8) zijn onvoldoende vanuit Nederlands taalkundig perspectief en/of culturele context.

Het project wil deze obstakels wegnemen door een betaalbaar, duurzaam en veilig online platform te ontwikkelen om deelnemers voor academisch onderzoek in Nederland te werven. Het zal Nederlandse SSH-wetenschappers helpen om internationaal concurrerend te zijn en tegelijkertijd te voorzien in Nederlandse maatschappelijke onderzoeksbehoeften. Het zal ook de banden binnen SSH versterken door een onderzoekscentrum voor Nederlandse onderzoeksgemeenschappen te bieden. Het platform wordt ontwikkeld in samenwerking met non-profit platformontwikkelaar EYRA en Nederlandse academische partner SURF. Om het platform operationeel te krijgen, werd voor de komende 4,5 jaar een budget toegekend van iets minder dan € 1 miljoen.