Thijs Willems wint Erasmus dissertatieprijs

De Stichting Praemium Erasmianum heeft de dissertatie van Thijs Willems bekroond met haar dissertatieprijs. De dissertatie ‘'Monsters' and 'Mess' on the Railways. Coping with complexity in infrastructure breakdowns. Willems onderzocht hoe organisaties op het Nederlandse spoor omgaan met deze verstoringen.

11-05-2020 | 11:03

Het Nederlandse spoor wordt geteisterd door verschillende verstoringen. Kleine, grote, onbelangrijke, tragische. Het spoor is een complex systeem: een kleine verstoring groeit snel uit tot eentje met grote gevolgen. Uit het promotieonderzoek van Thijs Willems blijkt dat werknemers de ruimte moeten krijgen om een professionele afweging te maken. Teveel regels en procedures zijn niet opgewassen tegen het vaak dynamische karakter van verstoringen. Willems heeft door middel van etnografisch onderzoek geprobeerd de betekenis van verstoringen te begrijpen door de ogen van actoren in organisaties.

Sinds 1988 kent de Stichting Praemium Erasmianum jaarlijks Dissertatieprijzen toe voor bijzondere dissertaties op het gebied van de geesteswetenschappen en de sociale wetenschappen. De Dissertatieprijs bestaat uit een bedrag van € 3.000 en een oorkonde. Maximaal vijf prijzen worden toegekend aan jonge onderzoekers in de geesteswetenschappen en de sociale wetenschappen die een proefschrift van bijzonder hoge kwaliteit hebben verdedigd aan een Nederlandse universiteit. Aan de betreffende faculteiten wordt gevraagd kandidaten te nomineren.

Door de huidige overheidsmaatregelen naar aanleiding van de uitbraak van COVID-19 is dat dit jaar helaas niet mogelijk. Daarom zal dit jaar de uitreiking online plaatsvinden op 23 juni aanstaande om 16.00 uur op de website van de Stichting Praemium Erasmianum. De jury zal haar bevindingen toelichten en de prijswinnaars zullen over hun onderzoek vertellen. Een mooie gelegenheid om kennis te maken met de wetenschappers van morgen.