Strafrechtelijke aanpak fraude en corruptie Caribische gebied onvoldoende

De strafrechtelijke aanpak van fraude en corruptie in het Caribische deel van het Koninkrijk der Nederlanden werkt onvoldoende om deze vormen van criminaliteit in het gebied terug te dringen. Oplossingen moeten onder meer worden gezocht in een stabiel bestuur, integer leiderschap en een herziening van de politieke partijfinanciering. Zo luidt de conclusie van criminoloog Nelly Schotborgh-van de Ven.

28-11-2019 | 8:53

Schotborgh-van de Ven bestudeerde 46 gevallen van al dan niet vermeende publieke fraude en corruptie die voor de rechter in hoger beroep zijn gekomen tussen 2000 en 2015. Het onderzoek laat zien welke types publieke fraude- en corruptiezaken zich afspelen en wat de aard en de ernst van de zaken is.  Fraude en corruptie in het Caribisch deel van het Koninkrijk gaan terug naar de zeventiende eeuw en vormen een hardnekkig probleem, ondanks de stappen die zijn gezet op het gebied van onderzoek en wet- en regelgeving. Een strafrechtelijke aanpak is onvoldoende, veel gevallen van fraude en corruptie bereiken het Openbaar Ministerie niet.

De aanhoudende stroom aan berichten over fraude en corruptie en de onderlinge verwijten hierover van het Nederlandse en het Caribische deel van het Koninkrijk waren aanleiding voor Schotborgh om dit onderzoek te doen. Zij constateerde dat het ontbrak aan wetenschappelijke analyses die de maatschappelijke ophef en discussies in perspectief plaatsten.