Van Steden zet in op mediation bij aangiftes

Nationale wetenschapsagenda kent 50.000 euro toe voor onderzoek naar mediation bij de politie.

08-07-2019 | 11:08

Jaarlijks blijven tienduizenden aangiftes op de plank liggen. Enerzijds omdat de politie er geen tijd en prioriteit aan geeft. Anderzijds gaat het in veel gevallen om aangiftes waar ons rechtssysteem niet op ingericht is. Een uit de hand gelopen ruzie tussen echtgenoten, een kleinkind dat haar oma bestolen heeft of een geëscaleerde burenruzie. Allemaal zaken die vastlopen in ons rechtssysteem en waarvoor politie naar andere oplossingen zoekt. Universitair hoofddocent Bestuurswetenschappen en Politicologie Ronald van Steden gaat in samenwerking met politie en Restorative Justice Nederland een nieuwe aanpak ontwikkelen om in dit soort gevallen toch een helpende hand te bieden. “Als je aangifte doet dan zijn er twee opties: de aangifte wordt opgepakt of niet. Heel veel van de aangiftes over zaken in de relationele sfeer blijven liggen, omdat de politie er weinig mee kan doen of andere prioriteiten heeft. We willen voor deze groep een uitkomst bieden door in te zetten op een derde optie: mediation.”

Het onderzoek van Van Steden komt voort uit een eerder onderzoek in samenwerking met politie Rotterdam. “Binnen het korps Rotterdam heb ik het aangifteproces onderzocht. Daar ben ik gaan kijken naar waarom processen soms moeizaam verlopen. Ik heb onder andere gekeken naar mogelijkheden voor betekenisvolle interventies: alternatieven bieden voor een aangifte, waarbij een probleem of conflict ook kan worden opgelost. Nu gebeurt dat mondjesmaat binnen politie door een wijkagent of wordt er samengewerkt met organisaties als buurtbemiddeling. Ik ga onderzoeken of een mediator in dit soort gevallen inderdaad een uitkomst is en of we dit op grotere schaal kunnen invoeren.” In oktober start Van Steden met een pilot binnen politie-eenheden Amsterdam en Rotterdam.

De funding voor het onderzoek dat van Steden gaat doen komt uit de Nationale Wetenschapsagenda – Ideeëngenerator: een initiatief van NWO om onderzoek naar risicovolle en kleinschalige projecten met een potentiele voor maatschappelijke impact te financieren.  De volledige beschrijving van het onderzoek kunt u vinden op de website van de NWO.