Ineke Maas wint Significant Scholarship Award 2018

Ineke Maas en Marco van Leeuwen hebben de Significant Scholarship Award 2018 van het ISA Research Committee 28 on Social Stratification and Mobility gewonnen.

29-10-2018 | 10:07

Ineke Maas en Marco van Leeuwen hebben de Significant Scholarship Award 2018 van het ISA Research Committee 28 on Social Stratification and Mobility gewonnen. Zij kregen de award voor hun artikel ‘Towards open societies? Trends in male intergenerational class mobility in European countries during industrialization’ dat zij in 2016 publiceerden. “Dit is een belangrijke prijs voor ons en we voelen ons dan ook zeer vereerd deze te mogen ontvangen”, aldus Ineke Maas. 

De congressen van ISA Research Committee 28 on Social Stratification and Mobility – die plaatsvinden tijdens het wereldcongres van de sociologen, maar ook twee keer per jaar daarbuiten – zijn het belangrijkste forum voor onderzoek naar sociale mobiliteit en ongelijkheid. Dit is een grote groep onderzoekers (meer dan 1000 leden), van hoge kwaliteit en zeer actief. Tijdens de congressen worden papers zeer kritisch, maar wel opbouwend bediscussieerd. De prijs ziet Maas dan ook als een kroon op hun werk. “Wij hebben vele jaren aan ons onderzoek naar lange termijn trends in sociale mobiliteit in Europese landen gewerkt en geprofiteerd van het commentaar dat we op tussenproducten hebben gekregen tijdens de congressen van RC28. Het is daarom extra waardevol dat het eindproduct deze prijs heeft ontvangen.”

Het artikel ‘Towards open societies? Trends in male intergenerational class mobility in European countries during industrialization’ beantwoordt een klassieke vraag in het mobiliteitsonderzoek, namelijk of industrialisering van de samenleving leidt tot meer intergenerationele mobiliteit. Het gebruikt daarvoor grootschalige databestanden voor meerdere Europese landen die betrekking hebben op de periode van industrialisering (de 19e en begin 20e eeuw). Daarmee was het voor het eerst mogelijk om de industrialiseringsthese serieus te toetsen en een antwoord te geven op deze klassieke vraag.

Dit artikel was niet het eindproduct van het hele project. Het artikel toont aan dat intergenerationele mobiliteit verandert op het moment dat de industrialisering inzet. In een volgende stap willen Maas en Van Leeuwen toetsen of variaties in industrialisering ook werkelijk de drijvende factor zijn achter deze verandering.