NWO-subsidie voor onderzoek naar Syrische vluchtelingen in Jordanië

Marina de Regt ontvangt een tweejarige subsidie van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) voor een onderzoeksproject naar seksuele en reproductieve gezondheidszorg onder jonge Syrische vluchtelingen in Jordanië. De financiering is afkomstig van de afdeling ‘NWO-WOTRO Science for Global Development’. Het project zal worden uitgevoerd in samenwerking met onderzoekers van Yarmouk University in Irbid, Jordanië, en twee non-gouvernementele organisaties in Jordanië, te weten Caritas en Ahel Al-Jabal.

29-08-2017 | 10:37

Het project richt zich op de grote groep Syrische vluchtelingen in Jordanië, waaronder veel jongeren en kinderen. Humanitaire- en ontwikkelingsorganisaties zien  ‘kindhuwelijken’ (huwelijken onder de 18 jaar)  als een belangrijke reden voor gezondheidsproblemen van Syrische vrouwen en kinderen. Er is al meer bekend over de oorzaken en gevolgen van vroege huwelijken onder Syrische vluchtelingen in Jordanië, maar er is nog geen onderzoek gedaan naar de manier waarop getrouwde en ongetrouwde jongeren omgaan met thema’s die te maken hebben met seksuele en reproductieve gezondheid, zoals het huwelijk en family planning, en de strategieën die zij gebruiken om hun leefomstandigheden en hun gezondheidssituatie in het bijzonder te verbeteren. Het project beoogt inzicht te geven in de agency en veerkracht van Syrische jongeren in Jordanië en het fenomeen ‘kindhuwelijken’ in een breder perspectief te plaatsen. Er zal nauw worden samengewerkt met twee organisaties die gezondheidsdiensten verlenen aan Syrische vluchtelingen om zo bij te dragen aan een effectiever gezondheidsbeleid.

Marina de Regt is sinds 2012 als universitair docent verbonden aan de afdeling Sociale en Culturele Antropologie. Het project zal in september 2017 van start gaan.

NWO-WOTRO
NWO-WOTRO Science for Global Development is een afdeling van NWO en financiert vooruitstrevend en  vernieuwend wetenschappelijk onderzoek naar ontwikkelingsvraagstukken, met name duurzame ontwikkeling en armoedebestrijding. NWO ziet dit type onderzoek als een cruciale voorwaarde voor meer mondiale gelijkheid, sociale rechtvaardigheid en duurzaamheid.

Lees meer over het project van dr. M.C. de Regt (EN)