Start onderzoek naar financieringsmogelijkheden MKB

Organisatiewetenschappers Ingrid Wakkee en Peter van der Sijde gaan in samenwerking met de brancheorganisatie voor het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) en Amsterdam Economic Board onderzoek doen naar de financiering van MKB bedrijven.

04-06-2013 | 10:05

Financiering van het MKB en toename van het aantal faillissementen zijn de laatste tijd een veel gebruikt onderwerp in de media. Ondernemers geven aan dat er bij banken weinig tot geen ruimte is voor bancair krediet. Banken zelf laten weten dat zij nog wel ruimte hebben voor ondernemers die goede plannen hebben en daarmee aansluiten bij de behoeften in de markt. Bovendien bestaan er naast banken nog andere kanalen waarlangs het MKB aan (financiële) middelen kan komen. De vraag is echter in hoeverre het MKB hier ook daadwerkelijk gebruik van maakt.

MKB Amsterdam, MKB Noord-Holland en de Amsterdam Economic Board willen graag beter inzicht in de actuele financieringssituatie van MKB bedrijven in de Metropool Regio Amsterdam. Samen met onderzoekers van de afdeling Organisatiewetenschappen gaan zij onderzoek uitvoeren onder ondernemers in de regio. Concreet worden in dit onderzoek de volgende zaken in beeld gebracht:

  • Hoe staat het MKB er momenteel voor?
  • In hoeverre en onder welke voorwaarden heeft het MKB toegang tot financieel kapitaal en uit welke bronnen?
  • Wat zijn de concrete gevolgen van onvoldoende toegang tot financieel kapitaal voor de bedrijfsvoering van MKB bedrijven?
  • Welke tactieken en strategieën ontwikkelt het MKB in reactie hierop?


De resultaten van het onderzoek zullen input vormen voor een financieringsmarkt die de MKB-organisaties en de Amsterdam Economic Board in het najaar organiseren. Tijdens deze markt kunnen MKB-ers in contact komen met aanbieders van bestaande en nieuwe financieringsvormen. De uitkomsten van het onderzoek zullen ook via de websites van de betrokken organisaties worden verspreid.

Deelnemen aan het onderzoek
MKB ondernemers uit de Metropool Regio Amsterdam kunnen deelnemen aan het onderzoek. Deelnemers aan het onderzoek hebben voorrang bij de toegang tot de financieringsmarkt in het najaar .

Meer informatie:
Ingrid Wakkee (i.a.m.wakkee@vu.nl)
Peter van der Sijde (p.c.vander.sijde@vu.nl)

Website
MKB Amsterdam
MKB Noord-Holland
Amsterdam Economic Board
Afdeling Organisatiewetenschappen