Onderzoek naar crowdfunding in creatieve industrie krijgt subsidie

Een team van organisatiewetenschappers en filantropie-onderzoekers aan de VU heeft een NWO-subsidie van 300.000 euro ontvangen om onderzoek te doen naar het nieuwe financieringsmodel ‘crowdfunding’.

26-04-2013 | 13:27

Crowdfunding is een alternatieve manier om een product of project te financieren. Om kapitaal te verwerven gaat een ondernemer niet meer naar de bank of een culturele instelling naar de subsidiegever, maar presenteert hij zijn project op een (online) platform en probeert hij meerdere particuliere investeerders of donateurs aan te trekken. Deze vorm van financiering is met name interessant voor (culturele) organisaties die door teruglopende subsidiemogelijkheden onder druk zijn komen te staan.

Gedrag van investeerders
Door middel van grootschalige veldexperimenten en nauwe samenwerking met crowdfunding-experts platforms als Voordekunst.nl, probeert het team inzicht te krijgen in de motivaties en het gedrag van particuliere investeerders of donateurs van crowdfunding-projecten. Wat maakt crowdfunding projecten succesvol en welke karakteristieken van de individuele crowdfunders beïnvloeden het geefgedrag. Kan een organisatie door het bieden van beloningen, mogelijkheden voor controle of participatie een positieve invloed op het geefgedrag uitoefenen? Wat zijn de implicaties van het gebruik van deze financieringsvorm voor een organisatie?

De resultaten van het onderzoek ‘Crowdfunding in the Cultural Heritage Sector’ leveren een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van crowdfunding en de wijze waarop organisaties deze manier van financiering het beste in kunnen zetten. Het onderzoek wordt gefinancierd vanuit het NWO-programma Creatieve industrie, een van de negen topsectoren van Nederland.

Onderzoeksteam
De gezichten van het onderzoeksteam zijn vanuit Organisatiewetenschappen dr. Irma Borst (coördinator/trekker) en prof.dr. Marcel Veenswijk (projectleider). Prof.dr. René Bekkers en prof.dr. Theo Schuyt zjin vanuit Filantropische Studies mede-aanvragers van de subsidie. De financiering (in totaal 300.000 euro NWO en 100.000 euro matching door partners) omvat een promovendus, een postdoc en een onderzoeksassistent.

Tevens zijn marktpartijen nauw bij de uitvoering van het onderzoek betrokken. Voordekunst, Douw&Koren, Seeds en Flintwave zullen de experimenten met dataverzameling gaan ondersteunen.