Onderzoeker brengt de impact van onderdrukking op protest in kaart

17-09-2019

11.45

Aula

Online and offline political participation under repression: Iranian Green Movement supporters between two elections, 2009-2013

A. Honari

prof.dr. P.G. Klandermans, prof.dr. J. van Stekelenburg, dr. J.C. Muis

Faculteit der Sociale Wetenschappen

Sociale wetenschappen

Promotie

Wat is het effect van repressie op politieke participatie? Over de uitkomst van deze vraag wordt breed gediscussieerd. Ali Honari probeert in zijn onderzoek een antwoord te formuleren op deze vraag.

Honari concentreert zich in zijn onderzoek op de Iraanse groene beweging. Er zijn verschillende effecten identificeerbaar in de periode van 2009 tot 2013. De betwiste presidentsverkiezingen van 2009 en de harde onderdrukking zorgden voor een massa aan protesten. Ondanks het harde optreden van politie hielden de protesten acht maanden lang stand. In 2010 ontketende zich ook een massaal online activisme. In 2011 worden de leiders van de groene beweging tot huisarrest veroordeeld. Dit heeft een afschrikwekkend effect en de activiteit rond de protestbeweging neemt dan ook af. De beweging krijgt een nieuwe impuls in 2013 wanneer de groene beweging een gematigd kandidaat in de verkiezingen ondersteund.

Naast een literatuurstudie maakt Honari in zijn onderzoek ook gebruik van gegevens uit online enquêtes die in de verschillende fases binnen de groene beweging zijn uitgevoerd.