Afscheidsrede Leo Huberts 'Moraal & Macht'

13-09-2019

15.45

Aula, VU - Boelelaan 1105, Amsterdam

Afscheidsrede Leo Huberts 'Moraal & Macht'

Leo Huberts

Faculteit der Sociale Wetenschappen

Sociale wetenschappen

Afscheidscollege

Hoogleraar Bestuurskunde Leo Huberts spreekt vrijdag 13 september zijn afscheidsrede ‘Moraal & Macht' uit. Met aandacht voor zowel het thema dat centraal stond in het begin van zijn wetenschappelijke carrière, macht en invloed, als voor de onderwerpen die daarna domineerden: corruptie en de integriteit en kwaliteit van ons bestuur. Hoe zit het anno 2019 in de praktijk en de theorie met betrekking tot  'de moraal van de macht' en 'de macht van de moraal'?

Voorafgaand aan de rede is er die middag een programma over het thema, met  workshops over de kwaliteit en integriteit van politici en bestuurders, de overheid(sorganisatie) en de politie, als ook over klokkenluiders, effectief integriteitsbeleid en ethisch leiderschap (met talrijke betrokkenen vanuit onderzoek en de praktijk). Daarna een internationaal panel over ‘Populism and the Integrity Research Agenda’. Bekijk het volledige programma.