Symposium Doing Diversity

25-09-2019

10:30u - 15:00u

Botanische tuin Zuidas | Van der Boechorststraat 8, Amsterdam

Symposium Doing Diversity

Hannah Leyerzapf

Faculteit der Sociale Wetenschappen

Sociale wetenschappen

Congres / symposium / seminar

Op 25 september 2019 om 15:45 verdedigt Hannah Leyerzapf haar proefschrift getiteld ‘Doing Diversity.’ Haar proefschrift kwam tot stand dankzij een ASPASIA laureaat toegekend aan prof. Tineke Abma. Voorafgaand hieraan vindt een symposium plaats. 

Super-diversiteit is de nieuw norm, zeker in de metropool van Amsterdam. Amsterdam UMC, maar ook andere UMC’s en zorginstellingen, en de VU ontwikkelen diversiteitsbeleid om recht te doen aan culturele diversiteit van haar patiëntenpopulatie, medewerkers en studenten.  

In de dagelijkse praktijk blijkt het niet eenvoudig om diversiteit handen en voeten te geven. Diversiteit geeft vaak ongemak. Dat heeft niet zozeer te maken met onwil of gebrek aan kennis, maar veel meer met impliciete regels en normen, bijvoorbeeld over wat een goede professional is. Dat is ook de conclusie van het proefschrift: Diversiteit gaat niet zozeer over de ander, maar vooral over onszelf. 

In dit symposium willen we daarom dieper ingaan op die vaak impliciete en onbewuste regels en normen. Hoe wordt diversiteit beleefd en hoe geven mensen er vorm aan in interactie met elkaar? We reflecteren op individuele verhalen, de betekenis van diversiteit voor professioneel leiderschap en hoe zorgorganisaties inclusie kunnen bevorderen.


Het volledige programma is hier te bekijken.