Leer verantwoord omgaan met fouten

22-03-2019

13.30uur -18.30uur

VU, exacte locatie volgt

Leer verantwoord omgaan met fouten

Dr. Cathy van Dyck

vass.fsw@vu.nl

Faculteit der Sociale Wetenschappen

Sociale wetenschappen

Cursus / training

Fouten maken is menselijk. Maar wat is de juiste aanpak om iets recht te zetten? De VU Academie voor Sociale Wetenschappen (VASS) biedt met de opleidingsmodule Foutencultuur en de lerende organisatie handvatten op die vraag.

Organisaties proberen hun processen, interne samenwerking en cultuur zo te organiseren dat ondeugdelijke producten, incidenten of ongelukken zo min mogelijk voorkomen. Ook in succesvolle organisaties worden fouten gemaakt. Cruciaal is hoe er met fouten wordt omgegaan: wordt er verstandig op gereageerd en wordt ervan geleerd? In de opleidingsmodule Foutencultuur en de Lerende Organisatie van zes bijeenkomsten van vijf uur worden relevante wetenschappelijke inzichten en praktische onderzoeksinzichten behandeld en gaan de deelnemers actief aan de slag met inzichten om beter met fouten te kunnen omgaan. De module start 22 maart 2019. 

Meer informatie