Hoogleraar Management van Diversiteit & Integratie

Met rode oren kwam ik de collegezalen uit 

 

Halleh Ghorashi, 44 jaar
Afgestudeerd in 1994
Bijzonder hoogleraar Management van Diversiteit en Integratie bij de afdeling Cultuur, organisatie en management, VU

foto Soraya Ebrahimi

Na haar komst in Nederland wil Halleh Ghorashi meteen studeren. In Iran werd haar ambitie onderdrukt en kon ze vanwege haar politieke achtergrond niet naar de universiteit. Op haar 26e kan ze na een cursus Nederlands eindelijk beginnen aan de VU. Al haar ambitie komt er in één keer uit. “Ik wilde mijn verloren jaren inhalen en meteen beginnen. Ik wist nog niet eens wat.” Na een tip kwam ze bij Culturele antropologie terecht en realiseerde zich dat dit precies was wat ze zocht: een studie over culturen, culturele processen, machtsverhoudingen. “Ik was meteen verliefd; de studie was een verrijking, de sfeer bijzonder en de mensen zo open. Je leert over andere culturen, dat je niet direct moet oordelen en anderen moet respecteren.” Wel was het begin behoorlijk pittig; alle colleges en de meeste boeken waren in het Nederlands. “Met rode oren kwam ik de collegezalen uit, zo goed moest ik opletten.” Ondanks haar taalachterstand haalde Halleh de propedeuse in één jaar en deed ze vanaf het tweede jaar ook de studie Filosofie erbij.

Ze interesseerde zich erg voor de wetenschap en raakte steeds meer betrokken bij de VU en met name de afdeling Sociale en culturele antropologie. Halleh werkte daar tijdens haar studie als secretaresse, zat in de onderwijscommissie en was student-lid bij de afdelingsvergaderingen. Zo leerde ze veel over de ‘wetenschappelijke wereld’ en het was al snel voor iedereen duidelijk dat Halleh een actieve en leergierige student was. Na haar afstuderen werkte ze vijf jaar als AIO (assistent in opleiding) in Nijmegen en al voor ze promoveerde kon ze terecht op de VU als universitair docent bij de afdeling Cultuur, organisatie en management. Ook het jaar 2005 is een mooi jaar geweest; Halleh ontving de VU-onderwijsprijs en werd bijzonder hoogleraar.

Bijzonder hoogleraar is een positie die vaak door een maatschappelijke organisatie wordt geïnitieerd en vervolgens in samenwerking met de universiteit tot stand komt. Voor deze leerstoel doet Halleh vijf jaar lang onderzoek naar management van diversiteit en integratie met de nadruk op de positie van migrantenvrouwen in de Nederlandse samenleving. Het doel van de leerstoel is een genuanceerder en gedifferentieerd beeld over migranten(vrouwen)  teweegbrengen.

Culturele antropologie is volgens Halleh een verrijkende studie met zowel abstracte als concrete kanten. Een studie waar je diverse kanten mee op kunt, omdat de kennis van hoe mensen met elkaar omgaan overal nodig is. In de maatschappij en in organisaties. Wel moet je soms creatief met je studie en kennis omgaan, om te komen waar jij wilt. “Maar als je al vroeg je richting hebt bepaald dan kun je daar naar toe werken. Dan kom je makkelijker op de juiste plek.” Voor Halleh was niet alleen haar grote inzet van belang om te bereiken wat ze wilde, ook haar sociale netwerk en een beetje geluk. “Bepaal wat je wilt, waar je hart ligt en ga ervoor. Dan kom je altijd goed terecht.”

Heske Blom, februari 2007