Adviseur Cliëntenraad GGZ Buitenamstel

De essentie van mijn werk is de cliënten een stem geven

Inga Lingnau, 27 jaar
A
fgestudeerd in 2006
Adviseur Cliëntenraad bij de GGZ Buitenamstel

foto Martine Albitrouw

De Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) Buitenamstel heeft 12.000 cliënten. 8.000 hiervan zijn ambulante cliënten, die tijdelijk of gedurende hun hele leven op afspraak komen. Van de andere 4.000 cliënten komt een gedeelte dagelijks naar de instelling toe voor een dagprorgamma, een ander deel verblijft voor kortere of langere tijd dag en nacht in één van de locaties. Deze laatste groep cliënten heeft veel te maken met de GGZ. Hun mening over de zorg wordt dan ook erg op prijs gesteld binnen de organisatie. Daartoe bestaat er een  cliëntenraad, die management en Raad van Bestuur adviseert vanuit het perspectief van de cliënt. Om de cliëntenraad helemaal tot zijn recht te laten komen, worden de leden ondersteund door drie mensen. Inga Lingnau is daar een van.

“Om goed te weten wat er speelt onder de cliënten, zijn de verschillende afdelingen onder een collega en mij verdeeld. We gaan er zo mogelijk eens per maand langs.” Zo gaat Inga naar weekopeningen waarbij het afgelopen weekend en de komende week worden besproken met de stationaire cliënten. Daarnaast zijn er ‘koek- en koffiebijeenkomsten’ waarbij er met cliënten en verantwoordelijken wensen, vragen en problemen worden besproken. Ook de ambulante cliënten worden benaderd voor hun mening.

Dat de mening van cliënten serieus genomen wordt, blijkt niet alleen uit het bestaan van de cliëntenraad zelf. “We zijn op het moment ook een project aan het opzetten voor het trainen van deskundigen. Hierbij willen we cliënten, in samenwerking met professionele trainers, aan het woord laten over aandachtspunten in de bejegening in de GGZ. Zo worden de medewerkers in workshops dus getraind door de cliënten zelf.” De eerste aanmeldingen zijn binnen en het lijkt een groot succes te worden.

Al tijdens haar studie Culturele antropologie bereidde Inga zich voor op het werkveld. Naast verschillende onderzoeken in het buitenland heeft ze stage gelopen in de psychiatrie. “Door je vroeg te richten op wat je wilt en in die richting vakken te volgen of stage te lopen en een netwerk op te bouwen, kun je na je studie meteen aan het werk. Culturele antropologie is een brede studie waarbij je de luxe hebt zelf de  rode draad te bepalen.”

Wat ze van haar studie terugziet in haar werk is de methode van antropologisch onderzoek. Inga interviewt veel mensen en leest beleidsdocumenten. Zo analyseert zij het functioneren van een grote organisatie waar kwaliteit van zorg en marktwerking samen gebracht moeten worden. “Ik moet er middenin zitten en tegelijkertijd afstand nemen. Dat heb ik ook geleerd bij Culturele antropologie.”