Aankomende Premasterstudenten

Welkom bij de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam!

Op deze pagina vind je alle belangrijke informatie om goed voorbereid te starten met je studie. Mocht je toch nog vragen hebben, neem dan contact met ons op via voordepoort.fsw@vu.nl.

Wij kijken uit naar je komst en wensen je alvast veel plezier en succes met je studie!

Op vrijdag 28 augustus organiseren we een introductiemiddag voor jou en je medestudenten. Deze middag organiseren we online via Canvas. Om in te loggen heb je je inloggegevens van VUnet nodig. Via de onderstaande link van jouw opleiding kom je in de Canvasomgeving van jouw opleiding. Er staan al video’s online die je in de week voorafgaand de introductie al ter voorbereiding kunt bekijken.
 
Je ontvangt tijdens de introductiemiddag belangrijke informatie over je opleiding en zult mede-studenten en docenten alvast virtueel ontmoeten. We hopen je met deze online kennismaking zo goed mogelijk startklaar te maken voordat je colleges echt gaan beginnen.

 

Algemene informatie

Afronden van je inschrijving voor 31 augustus 2020

Zorg ervoor dat je uiterlijk op 31 augustus 2020 volledig ingeschreven staat voor je opleiding. Je kunt via het Statusoverzicht in VUnet snel zien aan welke eisen of verplichtingen je nog moet voldoen voor een volledige inschrijving.

Je inschrijving is altijd pas definitief als in Studielink in het blokje ‘mijn opleidingen’ de status ‘ingeschreven’ staat. Als je in Studielink of VUnet iets doet voor je aanmelding en inschrijving, is het de volgende dag zichtbaar in het statusoverzicht. Op de genoemde deadline wordt streng toegezien, dus regel dit op tijd en houd je mailboxen (je VU en je privé e-mail) goed in de gaten, want via e-mail ontvang je belangrijke berichten rondom de status van je inschrijving.

Als je inschrijving definitief is, ontvang je binnen twee tot vier weken een Bewijs van Inschrijving.

Waar vind je het statusoverzicht van je inschrijving?

1. Log in op VUnet.

2. Ga via ‘Aanmelding Afronden’ naar de betreffende opleiding.

3. Klik onder ‘Status’ op ‘Check status’.

4. Je kunt per vereiste zien of er nog een actie van jou wordt verwacht.

Als Nederlandse student die van het hbo komt, kun je op deze pagina meer informatie vinden Premaster: doorstromen na het hbo.

Zachte knip bij toelating tot de premaster FSW in academisch jaar 2020-2021

Normaal gesproken moeten studenten hun bachelor hebben afgerond om te mogen starten met een premaster. Dit noemen we een ‘harde knip’. Echter zorgt de coronacrisis er bij sommige studenten voor dat zij hun studie deels hebben moeten staken en hierdoor ongewenst studievertraging oplopen.

Om te voorkomen dat studenten door de coronamaatregelen vast komen te zitten tussen een bachelor- en masteropleiding is er per opleiding onderzocht hoe een ‘zachte knip’ mogelijk gemaakt kan worden. Als je vanuit drie- of vierjarige hbo-bacheloropleiding aan het premasterprogramma wilt deelnemen, mag je maximaal 18 EC van je bachelorprogramma open hebben staan.

Vragen?

Heb je vragen over je inschrijving? Stel ze aan de Studentenbalie

Studentenbalie

Op veel vragen rondom je studie vind je de antwoorden op VUnet. Voor complexe zaken die je niet via VUnet kunt afhandelen, kun je terecht bij de Studentenbalie.

E-mail: studentdesk@vu.nl

Locatie: Hoofdgebouw (HG), centrale hal, VU campus

Studieadviseurs

Er is een (online) inloopspreekuur voor korte vragen. Is er meer tijd nodig, maak dan een afspraak. Kijk op VUnet voor meer informatie over Studieadviseurs en de meest recente informatie over wanneer en hoe ze te bereiken zijn.

Studeren met een functiebeperking

Een functiebeperking, zoals een chronische ziekte, dyslexie of een psychische beperking, hoeft een succesvolle studie niet in de weg te staan. Als je op grond van je beperking hulp nodig hebt bij je studie, dan kun je bij verschillende personen terecht. In de eerste plaats bij de studieadviseurs.

Als je last hebt van problemen als faalangst, studiestress of (af)studeerproblemen, dan kun je ook terecht bij een van de VU-studentenpsychologen. Meer informatie over Studeren met een functiebeperking vind je op VUnet.

Voor opleidingsspecifieke vragen, neem contact op met de premastercoördinator (zie kopje van specifieke opleiding voor contactgegevens).

VUnet-ID en VUnet

Het VUnet-ID is jouw gebruikersnaam met wachtwoord waarmee je toegang krijgt tot allerlei digitale services zoals VUnet en Canvas.

VUnet is een belangrijke bron van informatie tijdens je studie. Via dit studentenportaal vind je alle voor jou relevante informatie zoals je e-mail, je persoonlijke rooster, cijfers voor tentamens, belangrijke mededelingen en een link naar de studiegids. Verder tref je op de homepage van VUnet VU-nieuws en ander nieuws uit de universitaire wereld aan. Inloggen doe je met je VUnet-ID, welke je inmiddels hebt ontvangen. Als je je VUnet-ID kwijt bent, dan kun je terecht bij de Studentenbalie. Neem je collegekaart of legitimatie mee.

VU e-mail

Elke student krijgt een persoonlijk VU e-mailadres, dat als volgt is opgebouwd: voorletters.achternaam@student.vu.nl. Je kunt e-mails lezen en versturen door met je VUnet-ID in te loggen op VUnet. De VU verstuurt e-mails die te maken hebben met je studie altijd naar je VU-mail. Het is dus belangrijk om je mail goed in de gaten te houden, zodat je geen belangrijke informatie mist over je opleiding. Wil je niet elke keer opnieuw inloggen? Laat je VU-mail dan automatisch forwarden naar je persoonlijke mailadres.

Canvas

Canvas is de digitale leeromgeving van de VU. Voor ieder vak is er in Canvas een cursus aangemaakt, waar je automatisch toegang toe hebt als je ingetekend bent voor een vak. Op Canvas vind je de studiehandleiding van het vak, houdt de docent je op de hoogte van de voortgang en zal je ook soms opdrachten in moeten leveren. Ook zetten docenten vaak na een hoorcollege de collegesheets op Canvas, zodat je die thuis nog eens kunt bestuderen.

Studiegids en Rooster

In de online studiegids vind je informatie over de inhoud van je vakken, toetsvormen en welke literatuur je nodig hebt. Ook vind je hier de Onderwijs-en examenregelingen van jouw opleiding. Het rooster van je opleiding is te vinden op rooster.vu.nl.

Je bent verplicht je in te tekenen voor alle colleges en (her)tentamens. Dit gaat via VUnet. De colleges van de vakken waarvoor je je hebt ingeschreven, komen terecht in je persoonlijke rooster.

Intekentermijn

Intekenen voor colleges in periode 1 kan vanaf 20 juli tot en met de eerste week van de onderwijsperiode (uiterlijk 7 september). Voor de andere periodes sluit de termijn voor inschrijving vier weken voor aanvang van de onderwijsperiode.

Wanneer het intekentermijn voor een vak nog niet geopend is, dan kun je het vak via de intekenmodule in VUnet in je studieplan zetten. Let op: plannen is niet hetzelfde als intekenen! Als je vakken hebt gepland, moet je zelf nog intekenen voor de vakken, de onderwijsactiviteiten en tentamens. Dit gebeurt niet automatisch. Meer informatie over intekenen lees je op VUnet.

Hertentamens

Als je je hebt ingetekend voor een vak, ben je automatisch ook aangemeld voor de eerste tentamengelegenheid van dat vak. Indien je het vak onvoldoende (NVD of onvoldoende) afsluit, word je door het Onderwijsbureau ingetekend voor het hertentamen. Mocht je om andere redenen een hertentamen willen doen, bijvoorbeeld omdat je de eerste gelegenheid hebt gemist (NS, dit betekent No Show), dan is intekenen je eigen verantwoordelijkheid. Dit kan tot 14 dagen voor het hertentamen plaatsvindt. Onder hertentamens verstaan we ook een opdracht, essay of deeltoets.

Tip!

Zet de intekendeadlines in je agenda of als een herinnering in je telefoon. Als je je namelijk niet op tijd intekent voor onderwijs en tentamens, kun je hier niet aan deelnemen!

Naast je studie kun je lid worden van de faculteitsvereniging of genieten van de culturele, sportieve en sociale activiteiten die de VU biedt.

Jouw mening telt

Wil jij meepraten en meebeslissen over zaken die het onderwijs aangaan? Dan is medezeggenschap echt iets voor jou. Dat kan bij de Facultaire Studenten Raad. De Facultaire Studentenraad (FSR) is het hoogste medezeggenschapsorgaan voor studenten binnen de Faculteit der Sociale Wetenschappen. De FSR vormt de schakel tussen studenten en het faculteitsbestuur en behartigt de belangen van studenten. Studenten hebben via de FSR inspraak en medezeggenschap over de beslissingen die het bestuur binnen de faculteit neemt. De FSR bestaat uit zeven leden die gezamenlijk een geheel studiejaar de belangen behartigen van studenten die aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen studeren. Dit wordt gerealiseerd door middel van het bijwonen van vergaderingen van het faculteitsbestuur, maar ook door deel te nemen aan verschillende commissies. 

Op vrijdag 28 augustus vind de facultaire introductie van jouw premasteropleiding plaats. Je ontvangt dan alle belangrijke informatie voor je opleiding. Lees hieronder bij jouw premaster hoe je aan dit online programma deelneemt.

Opleidingsspecifieke informatie

Afronding binnen 1 jaar

Als premasterstudent moet je het programma vóór 1 september succesvol hebben afgerond. Lukt dit niet, dan kun je niet verder gaan met je studie. Je kunt dan niet doorstromen naar de masteropleiding, maar evenmin het premasterprogramma overdoen.

Introductie en eerste college

Op vrijdag 28 augustus organiseren we een introductiemiddag voor jou en je medestudenten. Deze middag organiseren we online via Canvas. Om in te loggen heb je je inloggegevens van VUnet nodig. Ga naar de Canvasomgeving van jouw opleiding. Er staan al video’s online die je in de week voorafgaand de introductie al ter voorbereiding kunt bekijken.
 
Je ontvangt tijdens de introductiemiddag belangrijke informatie over je opleiding en zult mede-studenten en docenten alvast virtueel ontmoeten. We hopen je met deze online kennismaking zo goed mogelijk startklaar te maken voordat je colleges echt gaan beginnen.

Het Academisch Jaar begint op maandag 31 augustus. In die week beginnen ook de colleges voor je premaster.

Vakken, rooster en boeken

In de studiegids vind je een volledig overzicht van je vakken. Het rooster kun je online vinden en na intekenen voor je vakken komt dat in je persoonlijke rooster op VUnet te staan.

De boeken voor je studie worden verkocht door de VU Boekhandel in samenwerking met studievereniging EOS. Hier vind je de boekenlijst.

Digitale diensten

Ben je nieuw op de VU? Om wegwijs te worden in de digitale sites en platforms van de VU, hebben we een handleiding gemaakt om je online op weg te helpen op VUnet (o.a. intekenen vakken), Canvas, de bibliotheek. Zeer nuttig om voor je start met je Master, even door te nemen.

Inhoudelijke vragen?

Neem contact op met Ed Sleebos, opleidingscoördinator van de premaster BCO. 
Mail: e.p.sleebos@vu.nl


Afronding binnen 1 jaar

Als premasterstudent moet je het programma vóór 1 september succesvol hebben afgerond. Lukt dit niet, dan kun je niet verder gaan met je studie. Je kunt dan niet doorstromen naar de masteropleiding, maar evenmin het premasterprogramma overdoen.

Introductie en eerste college

Op vrijdag 28 augustus organiseren we een introductiemiddag voor jou en je medestudenten. Deze middag organiseren we online via Canvas. Om in te loggen heb je je inloggegevens van VUnet nodig. Ga naar de Canvasomgeving van jouw opleiding. Er staan al video’s online die je in de week voorafgaand de introductie al ter voorbereiding kunt bekijken.
 
Je ontvangt tijdens de introductiemiddag belangrijke informatie over je opleiding en zult mede-studenten en docenten alvast virtueel ontmoeten. We hopen je met deze online kennismaking zo goed mogelijk startklaar te maken voordat je colleges echt gaan beginnen.

Het Academisch Jaar begint op maandag 31 augustus. In die week beginnen ook de colleges voor je premaster.

Vakken, rooster en boeken

In de studiegids vind je een volledig overzicht van je vakken. Het rooster kun je online vinden en na intekenen voor je vakken komt dat in je persoonlijke rooster op VUnet te staan.

De boeken voor je studie worden verkocht door de VU Boekhandel in samenwerking met studievereniging EOS. Hier vind je de boekenlijst.

Digitale diensten

Ben je nieuw op de VU? Om wegwijs te worden in de digitale sites en platforms van de VU, hebben we een handleiding gemaakt om je online op weg te helpen op VUnet (o.a. intekenen vakken), Canvas, de bibliotheek. Zeer nuttig om voor je start met je Master, even door te nemen.

Inhoudelijke vragen?

Neem contact op met Jaap Timmer, opleidingscoördinator van de premaster Bestuurskunde. 
Mail: j.s.timmer@vu.nl

Afronding binnen 1 jaar

Als premasterstudent moet je het programma vóór 1 september succesvol hebben afgerond. Lukt dit niet, dan kun je niet verder gaan met je studie. Je kunt dan niet doorstromen naar de masteropleiding, maar evenmin het premasterprogramma overdoen.

Introductie en eerste college

Op vrijdag 28 augustus organiseren we een introductiemiddag voor jou en je medestudenten. Deze middag organiseren we online via Canvas. Om in te loggen heb je je inloggegevens van VUnet nodig. Ga naar de Canvasomgeving van jouw opleiding. Er staan al video’s online die je in de week voorafgaand de introductie al ter voorbereiding kunt bekijken.
 
Je ontvangt tijdens de introductiemiddag belangrijke informatie over je opleiding en zult mede-studenten en docenten alvast virtueel ontmoeten. We hopen je met deze online kennismaking zo goed mogelijk startklaar te maken voordat je colleges echt gaan beginnen.

Het Academisch Jaar begint op maandag 31 augustus. Het premasterprogramma van Communicatiewetenschap start echter pas in het 2e semester (februari).

Vakken, rooster en boeken

In de studiegids vind je een volledig overzicht van je vakken. Het rooster kun je online vinden en na intekenen voor je vakken komt dat in je persoonlijke rooster op VUnet te staan.

De boeken voor je studie worden verkocht door de VU Boekhandel in samenwerking met studievereniging EOS. Hier vind je de boekenlijst.

Digitale diensten

Ben je nieuw op de VU? Om wegwijs te worden in de digitale sites en platforms van de VU, hebben we een handleiding gemaakt om je online op weg te helpen op VUnet (o.a. intekenen vakken), Canvas, de bibliotheek. Zeer nuttig om voor je start met je Master, even door te nemen.

Inhoudelijke vragen?

Neem contact op met Anita van Hoof, opleidingscoördinator van de premaster Communicatiewetenschap. 

Afronding binnen 1 jaar

Als premasterstudent moet je het programma vóór 1 september succesvol hebben afgerond. Lukt dit niet, dan kun je niet verder gaan met je studie. Je kunt dan niet doorstromen naar de masteropleiding, maar evenmin het premasterprogramma overdoen.

Introductie en eerste college

Op vrijdag 28 augustus organiseren we een introductiemiddag voor jou en je medestudenten. Deze middag organiseren we online via Canvas. Om in te loggen heb je je inloggegevens van VUnet nodig. Ga naar de Canvasomgeving van jouw opleiding. Er staan al video’s online die je in de week voorafgaand de introductie al ter voorbereiding kunt bekijken.
 
Je ontvangt tijdens de introductiemiddag belangrijke informatie over je opleiding en zult mede-studenten en docenten alvast virtueel ontmoeten. We hopen je met deze online kennismaking zo goed mogelijk startklaar te maken voordat je colleges echt gaan beginnen.

Het Academisch Jaar begint op maandag 31 augustus. In die week beginnen ook de colleges voor je premaster.

Vakken, rooster en boeken

In de studiegids vind je een volledig overzicht van je vakken. Het rooster kun je online vinden en na intekenen voor je vakken komt dat in je persoonlijke rooster op VUnet te staan.

De boeken voor je studie worden verkocht door de VU Boekhandel in samenwerking met studievereniging EOS. Hier vind je de boekenlijst.

Digitale diensten

Ben je nieuw op de VU? Om wegwijs te worden in de digitale sites en platforms van de VU, hebben we een handleiding gemaakt om je online op weg te helpen op VUnet (o.a. intekenen vakken), Canvas, de bibliotheek. Zeer nuttig om voor je start met je Master, even door te nemen.

Inhoudelijke vragen?

Neem contact op met Frans Kamsteeg, opleidingscoördinator van de premaster COM. 
Mail: f.h.kamsteeg@vu.nl

Afronding binnen 1 jaar

Als premasterstudent moet je het programma vóór 1 september succesvol hebben afgerond. Lukt dit niet, dan kun je niet verder gaan met je studie. Je kunt dan niet doorstromen naar de masteropleiding, maar evenmin het premasterprogramma overdoen.

Introductie en eerste college

Op vrijdag 28 augustus organiseren we een introductiemiddag voor jou en je medestudenten. Deze middag organiseren we online via Canvas. Om in te loggen heb je je inloggegevens van VUnet nodig. Ga naar de Canvasomgeving van jouw opleiding. Er staan al video’s online die je in de week voorafgaand de introductie al ter voorbereiding kunt bekijken.
 
Je ontvangt tijdens de introductiemiddag belangrijke informatie over je opleiding en zult mede-studenten en docenten alvast virtueel ontmoeten. We hopen je met deze online kennismaking zo goed mogelijk startklaar te maken voordat je colleges echt gaan beginnen.

Het Academisch Jaar begint op maandag 31 augustus. In die week beginnen ook de colleges voor je premaster.

Vakken, rooster en boeken

In de studiegids vind je een volledig overzicht van je vakken. Het rooster kun je online vinden en na intekenen voor je vakken komt dat in je persoonlijke rooster op VUnet te staan.

De boeken voor je studie worden verkocht door de VU Boekhandel in samenwerking met studievereniging EOS. Hier vind je de boekenlijst.

Digitale diensten

Ben je nieuw op de VU? Om wegwijs te worden in de digitale sites en platforms van de VU, hebben we een handleiding gemaakt om je online op weg te helpen op VUnet (o.a. intekenen vakken), Canvas, de bibliotheek. Zeer nuttig om voor je start met je Master, even door te nemen.

Inhoudelijke vragen?

Neem contact op met Rein Koetsier, opleidingscoördinator van de premaster PS. 
Mail: r.l.koetsier@vu.nl

Afronding binnen 1 jaar

Als premasterstudent moet je het programma vóór 1 september succesvol hebben afgerond. Lukt dit niet, dan kun je niet verder gaan met je studie. Je kunt dan niet doorstromen naar de masteropleiding, maar evenmin het premasterprogramma overdoen.

Introductie en eerste college

Op vrijdag 28 augustus organiseren we een introductiemiddag voor jou en je medestudenten. Deze middag organiseren we online via Canvas. Om in te loggen heb je je inloggegevens van VUnet nodig. Ga naar de Canvasomgeving van jouw opleiding. Er staan al video’s online die je in de week voorafgaand de introductie al ter voorbereiding kunt bekijken.
 
Je ontvangt tijdens de introductiemiddag belangrijke informatie over je opleiding en zult mede-studenten en docenten alvast virtueel ontmoeten. We hopen je met deze online kennismaking zo goed mogelijk startklaar te maken voordat je colleges echt gaan beginnen.

Meer informatie over de offline bijeenkomst zul je via de Canvaspagina van dit vak ontvangen. Houd de website dus goed in de gaten, en schrijf je op tijd in voor het eerste vak.

Vakken, rooster en boeken

In de studiegids vind je een volledig overzicht van je vakken. Het rooster kun je online vinden en na intekenen voor je vakken komt dat in je persoonlijke rooster op VUnet te staan.

De boeken voor je studie worden verkocht door de VU Boekhandel in samenwerking met studievereniging EOS. Hier vind je de boekenlijst.

Digitale diensten

Ben je nieuw op de VU? Om wegwijs te worden in de digitale sites en platforms van de VU, hebben we een handleiding gemaakt om je online op weg te helpen op VUnet (o.a. intekenen vakken), Canvas, de bibliotheek. Zeer nuttig om voor je start met je Master, even door te nemen.

Inhoudelijke vragen?

Neem contact op met Boris Slijper, opleidingscoördinator van de premaster SCA. 
Mail: b.slijper@vu.nl

Afronding binnen 1 jaar

Als premasterstudent moet je het programma vóór 1 september succesvol hebben afgerond. Lukt dit niet, dan kun je niet verder gaan met je studie. Je kunt dan niet doorstromen naar de masteropleiding, maar evenmin het premasterprogramma overdoen.

Introductie en eerste college

Op vrijdag 28 augustus organiseren we een introductiemiddag voor jou en je medestudenten. Deze middag organiseren we online via Canvas. Om in te loggen heb je je inloggegevens van VUnet nodig. Ga naar de Canvasomgeving van jouw opleiding. Er staan al video’s online die je in de week voorafgaand de introductie al ter voorbereiding kunt bekijken.
 
Je ontvangt tijdens de introductiemiddag belangrijke informatie over je opleiding en zult mede-studenten en docenten alvast virtueel ontmoeten. We hopen je met deze online kennismaking zo goed mogelijk startklaar te maken voordat je colleges echt gaan beginnen.

Het Academisch Jaar begint op maandag 31 augustus. In die week beginnen ook de colleges voor je premaster.

Vakken, rooster en boeken

In de studiegids vind je een volledig overzicht van je vakken. Het rooster kun je online vinden en na intekenen voor je vakken komt dat in je persoonlijke rooster op VUnet te staan.

De boeken voor je studie worden verkocht door de VU Boekhandel in samenwerking met studievereniging EOS. Hier vind je de boekenlijst.

Digitale diensten

Ben je nieuw op de VU? Om wegwijs te worden in de digitale sites en platforms van de VU, hebben we een handleiding gemaakt om je online op weg te helpen op VUnet (o.a. intekenen vakken), Canvas, de bibliotheek. Zeer nuttig om voor je start met je Master, even door te nemen.

Inhoudelijke vragen?

Neem contact op met Boris Slijper, opleidingscoördinator van de premaster Sociologie. 
Mail: b.slijper@vu.nl