Aankomende masterstudenten

Welkom bij de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam!

Op deze pagina vind je alle belangrijke informatie om goed voorbereid te starten met je studie. Mocht je toch nog vragen hebben, neem dan contact met ons op via contact@vu.nl.

Wij kijken uit naar je komst en wensen je alvast veel plezier en succes met je studie!


Algemene informatie

Afronden van je inschrijving voor 31 augustus 2020

Zorg ervoor dat je uiterlijk op 31 augustus 2020 volledig ingeschreven staat voor je opleiding. Je kunt via het Statusoverzicht in VUnet snel zien aan welke eisen of verplichtingen je nog moet voldoen voor een volledige inschrijving.

Je inschrijving is altijd pas definitief als in Studielink in het blokje ‘mijn opleidingen’ de status ‘ingeschreven’ staat. Als je in Studielink of VUnet iets doet voor je aanmelding en inschrijving, is het de volgende dag zichtbaar in het statusoverzicht. Op de genoemde deadline wordt streng toegezien, dus regel dit op tijd en houd je mailboxen (je VU en je privé e-mail) goed in de gaten, want via e-mail ontvang je belangrijke berichten rondom de status van je inschrijving.

Als je inschrijving definitief is, ontvang je binnen twee tot vier weken een Bewijs van Inschrijving.

Waar vind je het statusoverzicht van je inschrijving?

1. Log in op VUnet.

2. Ga via ‘Aanmelding Afronden’ naar de betreffende opleiding.

3. Klik onder ‘Status’ op ‘Check status’.

4. Je kunt per vereiste zien of er nog een actie van jou wordt verwacht.

Zachte knip bij toelating tot de master FSW in academisch jaar 2020-2021

Normaal gesproken moeten studenten hun bachelor of premaster hebben afgerond om te mogen starten met een master. Dit noemen we een ‘harde knip’. Echter zorgt de coronacrisis er bij sommige studenten voor dat zij hun studie deels hebben moeten staken en hierdoor ongewenst studievertraging oplopen.

Om te voorkomen dat studenten door de coronamaatregelen vast komen te zitten tussen een bachelor- en masteropleiding is er per masteropleiding onderzocht hoe een ‘zachte knip’ mogelijk gemaakt kan worden. Lees op het masterplatform hoe dit van toepassing is op jouw opleiding, klik op jouw Masteropleiding en lees meer onder het kopje ‘Coronavirus: van bachelor naar master’.

Vragen?

Heb je vragen over je inschrijving? Stel ze aan de Studentenbalie

Studentenbalie

Op veel vragen rondom je studie vind je de antwoorden op VUnet. Voor complexe zaken die je niet via VUnet kunt afhandelen, kun je terecht bij de Studentenbalie. Kijk op de website hoe zij momenteel het beste bereikbaar zijn.

Coördinatoren en studieadviseurs

Elke opleiding heeft een eigen opleidingscoördinator. Bij hem of haar kun je terecht voor inhoudelijke vragen over je studie.

Voor vragen of advies bij persoonlijke omstandigheden die je hinderen bij het studeren, bij studievertraging en voor vragen over studievaardigheden of keuzes binnen je studie kun je terecht bij je studieadviseur.  Er is een (online) inloopspreekuur voor korte vragen. Is er meer tijd nodig, maak dan een afspraak. Kijk op VUnet voor meer informatie over Studieadviseurs en de meest recente informatie over wanneer en hoe ze te bereiken zijn.

Studeren met een functiebeperking

Een functiebeperking, zoals een chronische ziekte, dyslexie of een psychische beperking, hoeft een succesvolle studie niet in de weg te staan. Als je op grond van je beperking hulp nodig hebt bij je studie, dan kun je bij verschillende personen terecht. In de eerste plaats bij de studieadviseurs. Meer informatie over Studeren met een functiebeperking vind je op VUnet.

Bij de VU-studentendecaan kun je informatie inwinnen over onder andere financiële steun bij studievertraging. Als je last hebt van problemen als faalangst, studiestress of (af)studeerproblemen, dan kun je ook terecht bij een van de VU-studentenpsychologen.

Carrière en stages

Benieuwd bij welke bedrijven jij straks aan de slag zou kunnen of op zoek naar alumniverhalen, carrièredagen of startersvacatures? Ga dan naar het Social Sciences Career Platform en maak met je VUnet ID een persoonlijk profiel aan.

Voor opleidingsspecifieke vragen, neem contact op met de mastercoördinator (zie kopje van specifieke opleiding voor contactgegevens)

VUnet-ID en VUnet

Het VUnet-ID is jouw gebruikersnaam met wachtwoord waarmee je toegang krijgt tot allerlei digitale services zoals VUnet en Canvas.

VUnet is een belangrijke bron van informatie tijdens je studie. Via dit studentenportaal vind je alle voor jou relevante informatie zoals je e-mail, je persoonlijke rooster, cijfers voor tentamens, belangrijke mededelingen en een link naar de studiegids. Verder tref je op de homepage van VUnet VU-nieuws en ander nieuws uit de universitaire wereld aan. Inloggen doe je met je VUnet-ID, welke je inmiddels hebt ontvangen. Als je je VUnet-ID kwijt bent, dan kun je terecht bij de Studentenbalie. Neem je collegekaart of legitimatie mee.

VU e-mail

Elke student krijgt een persoonlijk VU e-mailadres, dat als volgt is opgebouwd: voorletters.achternaam@student.vu.nl. Je kunt e-mails lezen en versturen door met je VUnet-ID in te loggen op VUnet. De VU verstuurt e-mails die te maken hebben met je studie altijd naar je VU-mail. Het is dus belangrijk om je mail goed in de gaten te houden, zodat je geen belangrijke informatie mist over je opleiding. Wil je niet elke keer opnieuw inloggen? Laat je VU-mail dan automatisch forwarden naar je persoonlijke mailadres.

Canvas

Canvas is de digitale leeromgeving van de VU. Voor ieder vak is er in Canvas een cursus aangemaakt, waar je automatisch toegang toe hebt als je ingetekend bent voor een vak. Op Canvas vind je de studiehandleiding van het vak, houdt de docent je op de hoogte van de voortgang en zal je ook soms opdrachten in moeten leveren. Ook zetten docenten vaak na een hoorcollege de collegesheets op Canvas, zodat je die thuis nog eens kunt bestuderen.

Studiegids en Rooster

In de online studiegids vind je informatie over de inhoud van je vakken, toetsvormen en welke literatuur je nodig hebt. Ook vind je hier de Onderwijs-en examenregelingen van jouw opleiding. Het rooster van je opleiding is te vinden op rooster.vu.nl.

Vrijstellingen

Denk je in aanmerking te komen voor (een) vrijstelling(en), bijvoorbeeld op basis van een vorige opleiding? Vraag deze dan ruim vóór aanvang van het desbetreffende vak aan bij de examencommissie van je opleiding. Je doet dit via VUnet.

Je bent verplicht je in te tekenen voor alle colleges en tentamens. Dit gaat via VUnet. De colleges van de vakken waarvoor je je hebt ingeschreven, komen terecht in je persoonlijke rooster.

Intekentermijn

Intekenen voor colleges in periode 1 kan vanaf 20 juli tot en met de eerste week van de onderwijsperiode (uiterlijk 7 september). Voor de andere periodes sluit de termijn voor inschrijving vier weken voor aanvang van de onderwijsperiode.

Wanneer het intekentermijn voor een vak nog niet geopend is, dan kun je het vak via de intekenmodule in VUnet in je studieplan zetten. Let op: plannen is niet hetzelfde als intekenen! Als je vakken hebt gepland, moet je zelf nog intekenen voor de vakken, de onderwijsactiviteiten en tentamens. Dit gebeurt niet automatisch. Meer informatie over intekenen lees je op VUnet.

Hertentamens

Als je je hebt ingetekend voor een vak, ben je automatisch ook aangemeld voor de eerste tentamengelegenheid van dat vak, maar nog niet voor een eventuele herkansing. Als je voor de eerste kans een onvoldoende behaalt (NVD, onvoldoende) dan tekent het Onderwijsbureau je in voor het hertentamen. Mocht je een andere reden hebben om het hertentamen te willen doen, bijvoorbeeld omdat je de eerste gelegenheid hebt gemist (NS, dit betekent No Show), dan is intekenen je eigen verantwoordelijkheid. Intekenen is mogelijk tot 14 dagen voor het hertentamen. NB. Onder hertentamen verstaan we ook een opdracht, essay of deeltoets.

Tip!

Zet de intekendeadlines in je agenda of als een herinnering in je telefoon. Als je je namelijk niet op tijd intekent voor onderwijs en tentamens, kun je hier niet aan deelnemen!

Extra vakken

Als je aan de VU extra vakken wilt volgen buiten je verplichte programma, dan teken je je hiervoor in via ‘extra-curriculaire vakken’. Uiteraard moet je wel voldoen aan de ingangseisen van het vak. Kijk daarvoor bij de vakbeschrijving in de studiegids.

Als je een (extra) vak buiten je eigen opleiding volgt en je wilt dit vak opnemen in je programma, dan is toestemming van de examencommissie nodig. Volg je dat vak bij een andere onderwijsinstelling, dan dien je er bovendien zelf voor te zorgen dat de VU de beschikking krijgt over het behaalde resultaat en de studiepunten, zodat de resultaten opgenomen kunnen worden in je dossier.

Topsport en andere topprestaties

Sporten op topniveau of andere topprestaties en een druk studieprogramma gaan niet altijd makkelijk samen. Daarom heeft de VU een Topprestatieregeling voor studenten die op sportief of cultureel niveau een topprestatie leveren. Je kunt bijvoorbeeld in aanmerking komen voor een financiële tegemoetkoming bij studievertraging of gebruikmaken van faciliteiten die je helpen om studievertraging te beperken.

The Boardroom

The Boardroom is een programma van high-level masterclasses voor maximaal 20 masterstudenten. Om de drie weken deelt een prominente VU-alumnus vanuit zijn expertise en ervaring unieke kennis en vaardigheden met jou. Een VU-wetenschapper verzorgt een inleiding op het onderwerp. Je maakt kennis met bedrijven en organisaties en ontwikkelt vaardigheden die je tijdens je studie niet vanzelfsprekend meekrijgt.

The Boardroom vindt plaats in de avonduren en vraagt actieve inzet. Het programma loopt van oktober tot juni. Solliciteren voor The Boardroom kan vanaf 1 augustus tot en met 1 oktober.

Denk je aan een PhD?

Wil je een PhD diploma halen en een proefschift schrijven? Voor vragen over financiering, uitwisseling programma’s en meer kun je de pagina PhD Programme bekijken

Naast je studie kun je lid worden van de faculteitsvereniging of genieten van de culturele, sportieve en sociale activiteiten die de VU biedt.

Jouw mening telt

Wil jij meepraten en meebeslissen over zaken die het onderwijs aangaan? Dan is medezeggenschap echt iets voor jou. Dat binnen de faculteit bij een opleidingscommissie of de Facultaire Studenten Raad.

Opleidingscommissie

De opleidingscommissie (OLC) is een adviesorgaan waar docenten en studenten samen bijdragen aan verbetering van de kwaliteit en de inhoud van het onderwijs. Het is een bij de wet ingestelde commissie die het onderwijsbureau en het bestuur van een faculteit adviseert over allerlei onderwerpen die met onderwijs te maken hebben. Elke bachelor- en masteropleiding van de Faculteit der Sociale Wetenschappen heeft een OLC. OLC student-leden zijn dus betrokken bij het onderwijs van de eigen opleiding. De OLC vindt het belangrijk om de stem van studenten te horen. Meer informatie over de opleidingscommissie vind je op VUnet.

Facultaire Studenten Raad

De Facultaire Studentenraad (FSR) is het hoogste medezeggenschapsorgaan voor studenten binnen de Faculteit der Sociale Wetenschappen. De FSR vormt de schakel tussen studenten en het faculteitsbestuur en behartigt de belangen van studenten. Studenten hebben via de FSR inspraak en medezeggenschap over de beslissingen die het bestuur binnen de faculteit neemt. De FSR bestaat uit zeven leden die gezamenlijk een geheel studiejaar de belangen behartigen van studenten die aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen studeren. Dit wordt gerealiseerd door middel van het bijwonen van vergaderingen van het faculteitsbestuur, maar ook door deel te nemen aan verschillende commissies. 

Opleidingsspecifieke informatie

Introductie en eerste college

Voor deze master is er geen speciale introductiedag. Op 31 augustus vindt het eerste college van het vak Communicatie en identiteit (start 13.30u) plaats.

Aan het begin van dit college wordt alle nodige informatie over je opleiding en het curriculum verstrekt. Het is erg belangrijk dat je hierbij aanwezig bent. Meld je tijdig aan via Canvaspagina van het vak Communicatie en identiteit en houd deze in de gaten!

Vakken, rooster en boeken

In de studiegids vind je een volledig overzicht van je vakken. Het rooster kun je online vinden en na intekenen voor je vakken komt dat in je persoonlijke rooster op VUnet te staan.

De boeken voor je studie worden verkocht door de VU Boekhandel in samenwerking met studievereniging EOS. Hier vind je de boekenlijst.

Digitale diensten

Ben je nieuw op de VU? Om wegwijs te worden in de digitale sites en platforms van de VU, hebben we een handleiding gemaakt om je online op weg te helpen op VUnet (o.a. intekenen vakken), Canvas, de bibliotheek. Zeer nuttig om voor je start met je Master, even door te nemen.

Inhoudelijke vragen?

Neem contact op met Christine Teelken, opleidingscoördinator van de Master BCO.;
Mail: j.c.teelken@vu.nl

Introductie en eerste college

Voor deze master is er geen speciale introductiedag. Op 4 september vindt het eerste college van het vak Bestuurskundige Theoriën (start 9.00u) plaats.

Aan het begin van dit college wordt alle nodige informatie over je opleiding en het curriculum verstrekt. Het is erg belangrijk dat je hierbij aanwezig bent. Meld je tijdig aan via Canvaspagina van het vak Bestuurskundige Theoriën en houd deze in de gaten!

Vakken, rooster en boeken

In de studiegidsvind je een volledig overzicht van je vakken. Het rooster kun je online vinden en na intekenen voor je vakken komt dat in je persoonlijke rooster op VUnet te staan.

De boeken voor je studie worden verkocht door de VU Boekhandel in samenwerking met studievereniging EOS. Hier vind je de boekenlijst.

Digitale diensten

Ben je nieuw op de VU? Om wegwijs te worden in de digitale sites en platforms van de VU, hebben we een handleiding gemaakt om je online op weg te helpen op VUnet (o.a. intekenen vakken), Canvas, de bibliotheek. Zeer nuttig om voor je start met je Master, even door te nemen.

Inhoudelijke vragen?

Neem contact op met Jaap Timmer, opleidingscoördinator van de Master Bestuurskunde.
Mail: j.s.timmer@vu.nl

Introductie en eerste college

Voor deze master is er geen speciale introductiedag voorafgaand aan de start van het Academisch Jaar. In plaats daarvan nodigen we je graag uit voor een introductiecollege op dag één: maandag 31 augustus om 11 uur. Dit college is online en vindt plaats via ZOOM. Tijdens dit introductiecollege ontvang je alle nodige informatie over je opleiding en het curriculum. Je maakt kennis met docenten van de opleiding en kunt alle vragen die je nog hebt op ons afvuren. Het is dus erg belangrijk dat je hierbij aanwezig bent.

Het introductiecollege staat in je persoonlijk rooster aangegeven als het eerste college voor de vakken waarvoor je je hebt ingeschreven. Daardoor lijkt het alsof die bijeenkomsten samen vallen en je voor twee vakken tegelijkertijd ‘ergens anders’ moet zijn, maar dat is natuurlijk niet het geval. Het gaat in alle gevallen om hetzelfde algemene introductiecollege. Op de Canvaspagina’s van de vakken staat de link en het wachtwoord naar de ZOOM-bijeenkomst.

Vakken, rooster en boeken

In de studiegids vind je een volledig overzicht van je vakken. Het rooster kun je online vinden en na intekenen voor je vakken komt dat in je persoonlijke rooster op VUnet te staan.

De boeken voor je studie worden verkocht door de VU Boekhandel in samenwerking met studievereniging EOS. Hier vind je de boekenlijst.

Digitale diensten

Ben je nieuw op de VU? Om wegwijs te worden in de digitale sites en platforms van de VU, hebben we een handleiding gemaakt om je online op weg te helpen op VUnet (o.a. intekenen vakken), Canvas, de bibliotheek. Zeer nuttig om voor je start met je Master, even door te nemen. 

Inhoudelijke vragen?

Neem contact op met Anita van Hoof, opleidingscoördinator van de Master Communicatiewetenschap.
Mail: a.m.j.van.hoof@vu.nl

Introductie en eerste college

Voor deze Engelstalige master is er geen speciale introductiedag. Op 1 september vindt het eerste college van het vak Sensemaking in Organizations (start 13.30u) plaats. Aan het begin van dit college wordt alle nodige informatie over je opleiding en het curriculum verstrekt. Het is erg belangrijk dat je hierbij aanwezig bent. NB. We hopen dit eerste college (ergens) live te kunnen organiseren, houd de Canvaspagina van het vak goed in de gaten voor de laatste informatie hierover.

Vakken, rooster en boeken

In de studiegids vind je een volledig overzicht van je vakken. Het rooster kun je online vinden en na intekenen voor je vakken komt dat in je persoonlijke rooster op VUnet te staan.

De boeken voor je studie worden verkocht door de VU Boekhandel in samenwerking met studievereniging EOS. Hier vind je de boekenlijst.

Digitale diensten

Ben je nieuw op de VU? Om wegwijs te worden in de digitale sites en platforms van de VU, hebben we een handleiding gemaakt om je online op weg te helpen op VUnet (o.a. intekenen vakken), Canvas, de bibliotheek. Zeer nuttig om voor je start met je Master, even door te nemen.

Inhoudelijke vragen?

Neem contact op met Henk Koerten, opleidingscoördinator van de Master COM. 
Mail: h.koerten@vu.nl

Introductie en eerste college

Het Academisch Jaar start op maandag 31 augustus. Om 11.00 uur is er een online introductiebijeenkomst van de Master. Tijdens deze bijeenkomst ontvang je alle informatie over de opleiding en het curriculum. Het is erg belangrijk dat je hierbij aanwezig bent. Meld je tijdig aan via Canvaspagina van het vak Core Debates.

Op diezelfde dag, om 13.30 uur, is het eerste college van het vak Core Debates. Schrijf je op tijd in voor het vak zodat je de informatie via Canvas ontvangt.

Vakken, rooster en boeken

In de studiegids vind je een volledig overzicht van je vakken. Het rooster kun je online vinden en na intekenen voor je vakken komt dat in je persoonlijke rooster op VUnet te staan.

De boeken voor je studie worden verkocht door de VU Boekhandel in samenwerking met studievereniging EOS. Hier vind je de boekenlijst.

Digitale diensten

Ben je nieuw op de VU? Om wegwijs te worden in de digitale sites en platforms van de VU, hebben we een handleiding gemaakt om je online op weg te helpen op VUnet (o.a. intekenen vakken), Canvas, de bibliotheek. Zeer nuttig om voor je start met je Master, even door te nemen.

Inhoudelijke vragen?

Neem contact op met Rein Koetsier, opleidingscoördinator van de Master PS. 
Mail: r.l.koetsier@vu.nl


Introductie en eerste college

Het Academisch Jaar start op maandag 31 augustus. Om 11.00 uur is er een online introductiebijeenkomst van de Master. Tijdens deze bijeenkomst ontvang je alle informatie over de opleiding en het curriculum. Het is erg belangrijk dat je hierbij aanwezig bent. Meld je tijdig aan via Canvaspagina van het vak Field Research Design en houd deze website in de gaten!

Op dinsdag 1 september om 13.30 is het eerste college van het vak Theoretical Orientation on Mobility (TOM). Dit college zal op de campus plaats vinden. Vanwege de coronamaatregelen weten we nog niet alle details. Schrijf je op tijd in voor het vak zodat je de informatie via Canvas ontvangt

Vakken, rooster en boeken

In de studiegids vind je een volledig overzicht van je vakken. Het rooster kun je online vinden en na intekenen voor je vakken komt dat in je persoonlijke rooster op VUnet te staan.

De boeken voor je studie worden verkocht door de VU Boekhandel in samenwerking met studievereniging EOS. Hier vind je de boekenlijst.

Digitale diensten

Ben je nieuw op de VU? Om wegwijs te worden in de digitale sites en platforms van de VU, hebben we een handleiding gemaakt om je online op weg te helpen op VUnet (o.a. intekenen vakken), Canvas, de bibliotheek. Zeer nuttig om voor je start met je Master, even door te nemen.

Inhoudelijke vragen?

Neem contact op met Boris Slijper, opleidingscoördinator van de Master SCA. 
Mail: b.slijper@vu.nl


Introduction and first lecture 

We will organize a study tour on Campus on Thursday 27 August from 2pm to 4.30pm, as an introduction to the VU, and to meet your fellow students and the lecturers of Societal Resilience. Keep an eye on this page as we will update it with more information during summer.

Your first lecture of the course ‘Peer Group Learning’ will take place on Tuesday 1 September (starts at 4pm in room HG-6A37 – in the Main Building of the VU). At the start of this lecture, all necessary information about your education and curriculum will be provided. It is very important that you are present. NB. Rooms and times might change over summer, please check this information regularly.

If you have no programming experience, we advise you to take an introduction course in R on Datacamp or Dataquest this summer. This will prepare you for the course Big Data, Small Data that starts in the first period.

Courses, schedule and study books

In the study guide you will find a complete overview of your courses. You can find the schedule online and after registering for your courses, it will appear in your personal schedule on VUnet. 

The books for your programme are sold by the VU Bookstore in collaboration with study association EOS. Here you will find the book list.  

Digital services  

Are you new to the VU? To become familiar with the digital services of the VU, we have created a manual to help you on your way online at VUnet (eg. Course registration), Canvas, the library. Please do read before you start with your Master’s programme. 

Any questions regarding the programme?  

Please contact Tijs van den Broek, coordinator of the Master programme Societal Resilience. 
Mail: t.a.vanden.broek@vu.nl

Introductie en eerste college

Voor deze master is er geen speciale introductiedag. Op maandag 31 augustus vindt de eerste bijeenkomst van het vak ‘Social Continuity and Change’ plaats, om 11.00 uur in HG-06A00. Hier wordt tevens belangrijke startinformatie over de opleiding gegeven. 

Vanwege de geldende maatregelen zal de groep in tweeën worden gesplitst, er is onvoldoende ruimte om iedereen tegelijkertijd te ontvangen. Deze groepen krijgen om de week face-to-face op de VU college, de andere bijeenkomsten volgen zij online. Voor de groep studenten die op 31 augustus niet aanwezig zijn, wordt de startinformatie gefilmd en online gedeeld.

Houd de Canvaspagina van dit vak goed in de gaten voor de laatste informatie hierover, ook vanwege evt. wijzigingen van tijdstip en locatie.

Vakken, rooster en boeken

In de studiegids vind je een volledig overzicht van je vakken. Het rooster kun je online vinden en na intekenen voor je vakken komt dat in je persoonlijke rooster op VUnet te staan.

De boeken voor je studie worden verkocht door de VU Boekhandel in samenwerking met studievereniging EOS. Hier vind je de boekenlijst.

Digitale diensten

Ben je nieuw op de VU? Om wegwijs te worden in de digitale sites en platforms van de VU, hebben we een handleiding gemaakt om je online op weg te helpen op VUnet (o.a. intekenen vakken), Canvas, de bibliotheek. Zeer nuttig om voor je start met je Master, even door te nemen. 

Inhoudelijke vragen?

Neem contact op met Boris Slijper, opleidingscoördinator van de Master Sociologie. 
Mail: b.slijper@vu.nl