COVID-19 onderzoek & onderwijs

De wereld en hoe mensen samenleven lijkt voorgoed te zijn veranderd door corona. De globale verspreiding van het virus heeft ingrijpende gevolgen voor onze samenleving. Deze gevolgen zullen ook lang na het uitbannen van het coronavirus nog voelbaar zijn in de maatschappij. Thema’s als sociale ongelijkheid, weerbaar bestuur, goede zorg en maatschappelijke participatie zijn door de uitbraak van het coronavirus nog relevanter geworden. Wereldwijd, maar ook aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen wordt er groot ingezet om een antwoord te geven op de vraagstukken die voortkomen uit de coronacrisis. Op deze pagina willen we graag enkele initiatieven delen die plaatsvinden aan onze faculteit op het gebied van COVID-19.  

Op landelijk niveau stellen wij onze kennis beschikbaar binnen het platform SSH – COVID-19, een expertise-portaal voor sociale en geesteswetenschappen in Nederland met als doel om SSH-expertise van Nederlandse universiteiten te organiseren middels een openbaar platform. Dit portaal verleent snelle en directe toegang tot academische experts.

Social Sciences for Society
De Faculteit der Sociale Wetenschappen is gecommitteerd aan ‘Social Sciences for Society’. Dat betekent dat we binnen ons onderwijs en onderzoek continue op zoek zijn naar hoe we onze kennis kunnen toepassen en inzetten voor het vinden van oplossingen voor de sociale uitdagingen van vandaag.


Initiatieven

04-01-2021 COVID-19 ONDERZOEK: De relatie tussen roddelen en hoe besmettelijk we denken dat iemand is

Roddels over iemand die mogelijk met het coronavirus besmet is, worden veelal voor waar aangenomen, ondanks die informatie mogelijk niet klopt. Ook heeft roddelen invloed op de mate waarin deze persoon als besmettelijk wordt beschouwd. Dit zijn de resultaten van een onderzoek aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Lees meer

04-01-2021 COVID-19 ONDERZOEK: Coronamaatregelen

Angst om zelf ziek te worden doorslaggevend voor het volgen van coronamaatregelen

De angst die iemand heeft om zelf ziek te worden door het coronavirus blijkt doorslaggevend voor het wel dan niet opvolgen van de maatregelen om het virus te stoppen. Dat laten de eerste resultaten van een groter onderzoek aan Vrije Universiteit Amsterdam zien naar hoe mensen denken over gedragsnormen en het opvolgen van deze normen die door overheden worden ingezet om de verspreiding van het coronavirus terug te dringen. Lees meer

18-12-2020 COVID-19 ONDERZOEK: Impact covid-19

De negatieve impact van COVID-19 is weer toegenomen. Onderzoek laat een toename zien in angst en stress, afname vertrouwen in overheid, RIVM en GGD. Dat blijkt uit een onderzoek waar politicoloog dr. André Krouwel van Vrije Universiteit Amsterdam betrokken is. Lees meer

04-12-2020 COVID-19 ONDERWIJS/ONDERZOEK: VR collegezaal

Studenten Communicatiewetenschap van de track ‘Mediapsychologie’ tillen online onderwijs in tijden van corona naar een nieuw niveau en wel een virtueel niveau. In het vak ‘Problematic and Beneficial Effects of Media Use’ realiseerden ze samen met professor Tilo Hartmann en postdoc Miguel Barreda dat ze college kregen in een virtual reality wereld. Lees meer

27-10-2020 COVID-19 ONDERWIJS: Beleid na corona

Door de uitbraak van het coronavirus bevinden we ons in een ongekende situatie met plotselinge enorme veranderingen. Maar hoe ziet de wereld eruit als het stof van deze crisis is neergedaald? Het is lastig om dit te voorspellen, maar tegelijkertijd moeten beleidsmakers wel keuzes maken gericht op die onbekende toekomst na corona. Studenten Sociologie hebben voor de Ombudsman Metropool Amsterdam verschillende scenario’s uitgewerkt om hierbij te helpen. Bekijk hier de video

Eerdere initiatieven

Studenten van het masterprogramma Culture, Organization and Management (COM) zagen een wel heel bijzondere locatie op hun rooster staan: de Geitenboerderij in het Amsterdamse Bos. Studenten kropen niet achter hun laptop in hun studentenkamer, maar kregen college in de buitenlucht. Lees meer
Met de uitbraak van het coronavirus veranderde de maatschappij in een anderhalve meter samenleving. Onderzoeker Theo van Tilburg heeft onderzocht welke impact de vermindering van de frequentie van sociale contacten, persoonlijke verliezen en het ervaren van algemene bedreiging heeft op het welzijn in de samenleving. Lees meer
De Faculteit der Sociale Wetenschappen heeft in samenwerking met Pakhuis de Zwijger een zevendelige debatserie ook wel digitale reflectieruimte genoemd, genaamd ‘Stad in Spagaat’ gerealiseerd waar wetenschappers, bestuurders en professionals met elkaar het gesprek aangaan over besturen in tijden van crisis. “Juist nu is het belangrijk om te kijken naar welke bestuurlijke beslissingen er worden genomen en hoe deze uitpakken in de toekomst”, aldus directeur Institute for Societal Resilience Joris Rijbroek en hoogleraar Sociale Verandering en Conflict Jacquelien van Stekelenburg. Luister hier de sessies terug.
In tijden van een crisis zoals de uitbraak van het coronavirus kun je als bestuurder maar beter niet de suggestie wekken dat je alles onder controle hebt of gaat krijgen. Dat zegt bestuurskundige en filosoof Robert van Putten. Hij laat zien dat bestuurders realiteit en beleid niet goed op elkaar afstemmen. Lees meer
Mensen die extreem links of rechts stemmen zijn eerder geneigd te geloven dat COVID-19 een samenzwering is. Dat blijkt uit het onderzoek van politicoloog André Krouwel en sociaal psycholoog Jan-Willem van Prooijen. Lees meer
In vergelijking met een eerder uitgevoerd Rotterdams en landelijk onderzoek naar de impact van het coronavirus op de bevolking is vooral het gevoel van angst en stress sterk toegenomen de afgelopen periode, met name onder jongeren en mensen met een minimuminkomen. Lees meer
Giften aan goede doelen zijn in Nederland nog nooit zo hoog geweest. Ook het percentage van de bevolking dat vrijwilligerswerk doet is hoger geworden: veertig procent van de Nederlanders deed in 2018 vrijwilligerswerk. Volgens onderzoeker en hoogleraar Filantropie René Bekkers ‘een hoopvol gegeven’ in deze tijd. Lees meer
De wereld is in de ban van het coronavirus. Grenzen gaan dicht, handelsverkeer wordt stilgelegd en burgers wordt geboden zo veel mogelijk thuis te blijven. Het lijkt ieder voor zich. Wat is er nog over van globalisering? Een verenigd Europa? En gezamenlijke mondiale doelen zoals het bestrijden van de klimaatcrisis? Wij vroegen het universitair hoofddocent Internationale Betrekkingen Nana de Graaff. Lees meer
De verregaande overheidsmaatregelen tegen het coronavirus - zoals het geen handen schudden en anderhalve meter afstand houden- maken persoonlijk contact vandaag de dag erg moeilijk. Internet en sociale media bieden een alternatief, maar voor ouderen is dat niet vanzelfsprekend. Dat maakt kwetsbaar. Socioloog Theo van Tilburg adviseert daarom: “Investeer nu in de digitale vaardigheden van ouderen.” Lees meer
Heb ik corona? Tien seconden je adem inhouden zonder te hoesten geeft je uitsluitsel. Een goed medicijn? Deze epidemie is te bezweren met het drinken van bleekmiddel of nog beter een glaasje verse koeienurine. Fake news viert deze dagen hoogtij, maar waarom eigenlijk? Wij vroegen het universitair hoofddocent Communicatiewetenschap en tevens fake news-onderzoeker Ivar Vermeulen. Lees meer

Kees Boersma onderzoekt in Europees onderzoeksteam effectievere aanpak van het coronavirus.

Boersma pleit ervoor om in de aanpak van de coronapandemie ook te kijken naar hoe mensen reageren en zichzelf organiseren tijdens de crisis. “Er is binnen crisismanagement nog maar mondjesmaat aandacht voor initiatieven die burgers zelf ontplooien, zoals een boodschappenservice voor ouderen in de buurt.“ Lees meer