Hoe militairen omgaan met bezuinigingen en onvrede

05/25/2021

15.45

Online

Dealing with discontent in the Dutch military

I. Petrovic

prof.dr. P.G. Klandermans, prof.dr. J. van Stekelenburg

Faculty of Social Sciences

Social Sciences

PhD conferral

De meeste Nederlandse militairen waarderen hun baan enorm. Tegelijkertijd maken velen van hen zich zorgen over ontwikkelingen die bedreigend zijn voor zowel hun eigen positie als die van de krijgsmacht in het algemeen. Toch is er maar een kleine groep die overgaat tot protest. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van socioloog Igor Petrović.

Al jaren hebben Nederlandse militairen te maken met bezuinigingen en baanonzekerheid, met grote onvrede en onzekerheid tot gevolg. Hoe met die onvrede wordt omgegaan, verschilt sterk. Slechts een klein deel van de militairen gaat over protest. Deze groep bestaat grofweg uit twee delen – een groep die redelijk sterk in hun schoenen staat en op constructieve wijze de veranderingen eisen én een groep die onzekerheid ervaart en alles uit de kast wil halen. Het overgrote deel reageert simpelweg helemaal niet op die ontwikkelingen, bijvoorbeeld omdat ze vinden dat het geen nut heeft om te protesteren of omdat ze persoonlijk weinig problemen ervaren.

Livestream: https://www.youtube.com/channel/UCnN8TaVYe83472ewz9CH9HA