Dr. J. SchusterThis page has been moved. You are being redirected.

2a-98
j.schuster@vu.nl
faculteit der sociale wetensch ( afdeling sociologie )
Assistant Professor


Present: Monday, Tuesday, Thursday and Friday

Teaching

 • Qualitative data-analyse 
 • Qualitative Researchmethods II
 • Advanced Discourse Analysis

Spezialisation

 • Qualitative Interview Techniques
 • Qualitative Data Analysis
 • Perceptions of sickness and health in different ethnic groups
 • Surinamese/Caribean migration

Research

 • Remigration and (re)integration of Surinamese-Dutch migrants
 • social mobility and processes of institutionalisation
 • Perceptions of sickness and health in different ethnic groups
 • Transactional sexual relationships in teenage groups
 • Political and governmental elite formation in allochtonous ethnic groups 

 

Publications

Publications (Source: METIS VU)

 • Schuster, J.(2009) ‘De mythe van de perfect geïntegreerde Surinamer’, OSO. Tijdschrift voor Surinamistiek en het Caraïbisch Gebied, jrg. 28, nr. 1, 104-121.
 • Foets, M., J. Schuster en K. Stronks (2007/2008) Gezondheids(zorg)onderzoek onder allochtone bevolkingsgroepen. Een praktische introductie. Amsterdam: Aksant.
 • Schuster, J. (2001) "De komst van nog meer rijksgenoten vervult mij met zorg: de Nederlandse overheid en de naoorlogse immigratie van Surinamers", OSO, Tijdschrift voor Surinaamse Taal, Letterkunde en Geschiedenis, jrg. 20, nr. 1, 23-35.
 • Schuster, J. (1999). Poortwachters over Immigranten. Het debat over immigratie in het naoorlogse Groot-Brittannië en Nederland. Amsterdam: Spinhuis (diss.)
 • Rupp, J., J. Schuster & H. Schijf (2004). "Toetreding en terugdringing: de opkomst van een lokale politieke elite", in: M. Fennema en H. Schijf (red.), Nederlandse elites in de twintigste eeuw. Amsterdam: Amsterdam University Press. 
 • Gowricharn, R. & J. Schuster (2001) "Diasporas en transnationalism: the case of the Surinamese in the Netherlands", in: R. Hoefte en P. Meel (red.): 20th Century Suriname. Continuities and discontinuities in a new world society. Kingston/Leiden: Ian Randle Publishers/KITLV Press, 155-173.

Ancillary activities

OSO: Tijdschrift voor Surinamistiek - Unknown Reeuwijk, 02 januari 2014
Stichting Empowament - Board member Amsterdam, 02 januari 2014
Stichting Tongo Kulturu (TKHS) - Unknown Amsterdam, 02 januari 2014
Stichting Vorming Multicultureel Kader - Unknown Rotterdam, 02 januari 2014
Last changes Ancillary activities: Amsterdam 27 januari 2017