afdeling sociologie

Contact

  • Secretariaat: tel. 020 598 6804/85510, kamer Z 511 (Metropolitangebouw, 5e etage)
  • Postadres: VU Amsterdam/FSW/SOC, de Boelelaan 1081, 1081 HV  Amsterdam
  • Bezoekadres: Metropolitangebouw, Buitenveldertselaan 3.  Routebeschrijving en plattegrond

Sociologie

Afdelingshoofd: Dr. J. van Stekelenburg
Onderwijsmanager: Dr. F.A. Nagel
Onderzoeksmanager: Prof.dr. M.I. Broese van Groenou 

Medewerkers Sociologie
Secretariaat Sociologie

De afdeling Sociologie

De afdeling Sociologie wordt gevormd door een enthousiast team van docenten en onderzoekers. Ze zijn bij uitstek deskundig in maatschappelijke ontwikkelingen als mondialisering, modernisering, individualisering en multiculturalisering en in de gevolgen daarvan voor de levens van individuele mensen. In het onderwijs en onderzoek wordt veelal de vergelijkende benadering gebruikt, tussen bijvoorbeeld samenlevingen, bevolkingsgroepen, mannen en vrouwen, of ouderen en jongeren. De bacheloropleiding Sociologie leidt op tot socioloog waarbij een eigen accent kan worden aangebracht via een grote keuzeruimte (de minor). De masteropleiding Sociologie geeft een gespecialiseerde en verdiepende vervolgopleiding.

Onderzoeksprogramma PARIS: Participation in Society

Het onderzoek binnen de afdeling sociologie van de Vrije Universiteit wordt georganiseerd binnen het PARIS onderzoeksprogramma. Meer informatie over dit programma vindt u op de Engelstalige site.

Talma Institute for the Study of Work, Care and Welfare

De afdeling Sociologie is penvoerder van het Talma Institute. Het interfacultaire Talma Institute onderzoekt welke gevolgen het zorg-, onderwijs- en socialezekerheidsbeleid heeft voor de economische groei, arbeidsparticipatie en het niveau van sociale bescherming en cohesie in de maatschappij.

Onderwijsprogramma's

bachelor 
Sociologie 
 
pre-masterclass
Sociologie
 
master
Sociologie

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam

spamfuik@vu.nl