• Telefoon:+31 20 59 86731
 • Kamernr:z-139
 • E-mail:l.a.brouwer@vu.nl
 • Onderdeel:faculteit der sociale wetenschappen (afd. sociale en culturele antropologie)
 • Functie:Universitair docent

aanwezig   
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. 

Promotiefilmpje Master Antropologie

_Streep

specialisaties

 • Etnische studies
 • Migranten in Nederland
 • Migranten en nieuwe media
 • Sexualiteit
 • Huwelijk
 • Huiselijk geweld
 • Interculturele samenwerking
 • Religie
 • Islam

onderwijs             

 2014-2015

Onderzoekspracticum kwalitatief (BSc CAO 2e jaar) 

Professionele en Thematische Orientatie (BSc CAO 3e jaar) 

    

Bestuurs- en beheerstaken 2014/2015

 • Opleidingscoördinator BSc CAO
 • Webmaster Standplaatswereld
 • Bestuurslid (penningmeester) Antropologen Beroepsvereniging http://www.antropologen.nl
 • VU Commissie Hoger Onderwijs voor Ouderen (HOVO) 

 

onderzoek

Momenteel hou ik me bezig met de invloed van internet op de samenleving, in het bijzonder richt ik mij op het gebruik van internet door migranten en sociale bewegingen. 

 

Onderzoeksproject:

Internet in Marokko
Wat is de rol van nieuwe media binnen de dynamiek van migratieprocessen in Marokko (met Edien Bartels)

  publicaties

Publicaties (Bron: METIS VU)

 • Islam, Democracy and New Media (2013): A Moroccan case study (forthcoming). Amsterdam: VISOR publication (with Edien Bartels). In: Risky Liaisons? Democracy and Religion: Reflections and Casestudies. Amsterdam: VU University Press, pp. 196-217.
 •  Jokes, raps and transnational orientations pp. 175-195. Protests of Dutch-Moroccan youths in the Debate on Islam (forthcoming), in: Marjo de Theije and Ton Salman (eds) The Global Means and Stakes of Local Conflict . VU Uitgeverij.
 • "Islamitische studentenvereniging: segregatie of emancipatie"  
 • Etnografie op internet (2010). Kwalon,Platform voor kwaltiatief onderzoek. Speciaal nummer over internet en kwalitatief onderzoek. Recensie Robert V. Kozinets (2010). Netnography. Doing Ethnographic Research Online. Nr.2.
  http://www.boomlemmatijdschriften.nl/tijdschrift/KWALON/2010/2/KWALON_2010_015_002_011 
 • “Without Cybersoek I was dead”. Local experiences in a Dutch digital Community Centre (2010). In Ellen Bal, Thomas Hylland Eriksen and Oscar Salemink (eds), A World of Human Insecurity. Anthropological Approaches to Human Security. London: Pluto Press. 
 • Immigrant Girls in Multicultural Amsterdam pp. 65-83. Juggling Different Cultural Messages (2010). In Jennifer H. Helgren and Colleen A. Vasconcellos (eds), Girlhood: A Global History. New Jersey: Rutgers University Press. (with Marion den Uyl) 
 • The internet as a vehicle of empowerment: Dutch Moroccan youths on the Islam debate (2009). In C. Timmermans, J. Leman, H. Roos and B. Segaert (eds), In-Between Spaces. Christian and Muslim Minorities in Transition in Europe and the Middle East (pp. 219-230). Bruxelles: P.I.E. Peter Lang Publishing Group.
 • Het geduld is bijna op (2009). In Visser, T., Baracs, M. en A. Dijk (red.) ‘Het is cultuur, geloof ik.’ . 15 artikelen over misvattingen rondom geloof en cultuur van moslims in Nederland (pp. 86-96). Alkmaar: LIVN Falstaff Media. (met Ibrahim Yerden).
 • 'Mix, just mix and see what happens': girls in a super-diverse Amsterdam neighbourhood (2009). In Sharam Alghasi, Thomas Hylland Eriksen and Halleh Ghorashi (eds), Paradoxes of Cultural Recognition. Perspectives from Northern Europe.Ashgate and Gower: pp 201-219 (with Marion den Uyl)
 • Giving voice to Dutch Moroccan girls on the Internet. Global Media Journal. Special issue Women and the Media. Fall. 2006.
 • Interview in Facta (2006, nr 2.) over mijn onderzoek naar Marokkaanse jongeren en hun websites op Kennislink
 • Dutch Moroccan websites: a Transnational imagery? Journal of Ethnic and Migration Studies, 32 (7), September: 1153-1169.
 • The Meaning of Moroccan websites: a new social space. In: P. Bos and W. Fritschy (eds) (2006) Morocco and the Netherlands. Society, Economy, Culture. Amsterdam: VU uitgeverij: 156-163
 • De zin en onzin van forumdiscussies op Marokkaanse websites. In: J. de Haan en C. van ’t Hof (red.) (2006) De digitale generatie. Jaarboek ICT en samenleving. Amsterdam: Boom: 109-122. (samen met Sil Wijma).
 • Marokkaanse websites: een barometer voor storm in de multiculturele samenleving. ZemZem. Tijdschrift over het Midden-Oosten, Noord-Afrika en islam, 1, 2005: 91-97.
 • (2004) Het Amsterdams Computer Clubhuis: creatief met computers, in: Jaarboek ICT en samenleving. Beleid in praktijk, Jos de Haan en Oene Klumper (red.) 2004, Amsterdam: Boom: 141-159.
 • Yasmina: een virtuele plek voor Marokkaanse meisjes. Tijdschrift Pedagogiek, wetenschappelijk forum voor opvoeding, onderwijs en vorming. December 2004.
 • Anthropology and ICT: Experiences of a Dutch pilot project (2004). In: Dracklé, D. and I. Edgar (eds.), Current Policies and Practices in European Social Anthropology Education, Oxford: Berghahn (with M. de Theije), p. 72-85.
 • Dutch Muslims on the Internet: A new Discussion Platform. Journal of Muslim Minority Affairs. 2004, 24, 1, April: 47-57.
 • Gender en etniciteit. Strijd om burgerschap. Lover, Landelijk Overleg Vrouwenstudies in de Antropologie. Tijdschrift voor Feministische Antropologie, 2003, 24 (1): 3-15. (samen met Annelou Ypeij)
 • Marokkaanse jongeren en virtuele discussies. Sociologische Gids, 49, 2002, p. 121-135.
 • Islam op internet: een virtuele hoek. In: Cultuur maken, cultuur breken. Essays voor Hans Tennekes over mogelijkheden en onmogelijkheden van invloeden op cultuurverandering. E. Bartels, A. van Harskamp & H. Wels (eds.), Delft: Eburon, 2001, p. 35-46.
 • Virtuele identiteiten van Marokkaanse jongeren. In: Dedication and detachtment. Essays in honour of Hans Vermeulen F. Lindo en M. van Nieuwkerk (eds.), Amsterdam: Het Spinhuis, 2001, p. 61-74.
 • 'Moslimjongeren op internet: een verkenning' (2001) In: Begrip 27/2, p. 50-60

 


Nevenwerkzaamheden

 

 
Geen nevenwerkzaamheden
 
Laatste wijzigingen Nevenwerkzaamheden: Amsterdam, 15 januari 2015
© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam

spamfuik@vu.nl