Home > Wetenschappelijke afdelingen > Sociale en Culturele Antropologie

Sociale en Culturele Antropologie

bannerhomepage

Antropologie is als studie niet alleen boeiend maar ook urgent. Samenlevingen van nu staan of vallen met geslaagde ontmoetingen tussen mensen met verschillende sociale, culturele en historische achtergronden. De afdeling wordt gedreven door de wil om aan deze ontmoetingen bij te dragen en ze te onderzoeken. Dit gebeurt op verschillende delen van de wereld en op verschillende sociale en culturele onderwerpen. De afdeling sociale en culturele antropologie is niet alleen actief in onderzoek maar ook betrokken bij de studenten wat als gevolg heeft dat onderzoek en onderwijs nauw met elkaar verweven zijn.

_Streep

Onderwijs

Onze bachelor- en masteropleidingen bieden studenten kennis, inzicht en vaardigheden om de wereldwijde complexiteit en diversiteit van het menselijk samenleven vanuit een breed en vergelijkend perspectief te begrijpen. Het onderwijs van onze afdeling is daarbij van hoge kwaliteit. Momenteel wordt onze master opleiding het beste beoordeeld van alle antropologie opleidingen in de Nationale Studenten Enquête en onze bachelor doet het wederom goed met de tweede plaats. Ook in voorgaande jaren werden onze master en bachelor opleiding goed beoordeeld in de NSE en de “Beste Studies Gids” van Elsevier.

Wil je een indruk krijgen van de opleiding? Bekijk dan dit filmpje van drie (oud)studenten en een docent die vertellen over de Master Social and Cultural Anthropology. Meer filmpjes over antropologie vind je bij onderwijs.

Centraal in de opleiding staat een goede balans tussen antropologische kennis, attitudes en vaardigheden. Het aanleren van etnografische onderzoekvaardigheden kan niet zonder zorgvuldige aandacht voor iemands rol als antropoloog in de samenleving noch zonder voldoende oefening in de praktijk. Concreet betekent dit een gecombineerde aandacht voor kennisoverdracht, reflectie en concrete vaardigheidstraining. Van alle antropologie opleidingen bereidt onze opleiding studenten het beste voor op de arbeidsmarkt.

Naast de inhoudelijke en structurele kwaliteit van de studie besteedt de afdeling extra aandacht aan wat we applying anthropology noemen. Dit betekent dat we veel aandacht besteden aan wat de student, met een antropologische training, precies kan doen en bijdragen. Het gaat dus niet alleen om een degelijke academische kennis en grondige training in antropologische vaardigheden, maar ook om het gebruiken en in praktijk brengen van die kennis en vaardigheden.

Onze opleiding kenmerkt zich door veel aandacht voor onderzoekspractica en veld-bezoek, door de voortdurende vertaling van de academische kennis naar de maatschappij en de praktijk, en door onze professionele en thematische oriëntatie: een vak waarin we de brug bouwen tussen de wetenschapper en de antropoloog-aan-het-werk. Dit vindt plaats in een kleinschalige opleiding waar betrokkenheid van docenten met studenten groot is en waar studenten kunnen putten uit de brede expertise van de staf.

_Streep

Onderzoek

Het onderwijs is nauw verbonden met het onderzoeksprogramma van de afdeling Mobilities, Beliefs and Belonging: Confronting Global Inequalities and Insecurities en het facultaire onderzoeks-Institute of Societal Resilience. In dat onderzoeksprogramma staan actuele ontwikkelingen rondom de mobiliteit en transnationaliteit van mensen, ideeën, goederen, infrastructuur en culturen, alsmede de consequenties daarvan voor ’s mensens groepsvorming, solidariteit, ongelijkheid en (geloofs)overtuigingen centraal.

De afdeling heeft de ambitie om de relatie tussen de discipline en de wereld buiten de universiteit te versterken. Antropologie is het vak van het engagement. Stafleden worden geregeld uitgenodigd om hun expertise te delen in radioprogramma’s, kranten en tijdschriften. Ze zijn maatschappelijk betrokken en zetten zich in voor een variëteit aan sociale initiatieven in binnen- en buitenland. Verder heeft de afdeling een eigen weblog: StandplaatsWereld, waar informatieve, prikkelende en verassende reflecties op de actualiteit in Nederland en de wereld vanuit antropologisch perspectief worden gedeeld.

_Streep

Social Media - FacebookSocial Media - TwitterSocial Media - Youtube
© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam

spamfuik@vu.nl