Home > Wetenschappelijke afdelingen > Sociale en Culturele Antropologie

Afdeling Sociale en Culturele Antropologie (SCA)

bannerhomepage

De afdeling Sociale en Culturele Antropologie is een kleine, bruisende afdeling. Opleiding en onderzoek onderscheiden zich van de vier andere Nederlandse antropologieafdelingen doordat niet is gekozen voor een regionale maar voor thematische specialisaties. Stafleden, postdoctorale onderzoekers en promovendi houden zich in hun onderzoek bezig met een breed scala aan thema’s en werelddelen. Vanwege de beperkte omvang van het aantal stafleden en studenten is de afstand tussen studenten en docenten klein en de betrokkenheid van docenten met studenten groot. Promotiefilmpje Master Antropologie

De afdeling heeft een eigen weblog: http://standplaatswereld.nl. Deze weblog biedt een podium voor informatieve, prikkelende en verrassende reflecties op de actualiteit in Nederland en de wereld vanuit antropologisch perspectief.

_Streep


© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam

spamfuik@vu.nl