Prof.dr. J.M. de Heer

  • Functie:Bijzonder hoogleraar Cultuurverandering en strategie

aanwezig
Dinsdag, per e-mail bereikbaar

specialisaties

  • Strategie en verandering in organisaties, m.n. in de sectoren verkeer, vervoer en infrastructuur.


onderzoek
Jaap de Heer is door de Staatssecretaris van Economische Zaken per 1 januari 2010 voor 4 jaar benoemd tot lid van de Adviescommissie '2getthere'.

Deze Adviescommissie adviseert de top van het ministerie van Economische Zaken over het al dan niet financieel of anderszins steunen van voorstellen van Nederlandse bedrijven, meestal consortia, om internationaal te ondernemen. De Adviescommissie beoordeelt onder meer de business ideeën als zodanig in relatie tot beoogde landen, de deugdelijkheid van de consortia en van hun internationaliseringstrategieën. In deze beoordeling spelen internationale ervaring, inzicht in business development en de samenhang tussen cultuur en strategie een belangrijke rol. 

Jaap draagt hieraan bij vanuit kennis en ervaring op het gebied van zijn bijzondere leerstoel bij ORG en van zijn adviespraktijk bij Twynstra Gudde Adviseurs en Managers.

Oratie:

In zijn oratie "Organiseren onder druk. Strategie en verandering als expressies van de ‘politics of culture’" wordt ingegaan op organisaties die om uiteenlopende redenen onder druk staan, waarvan belangrijke waarden worden bedreigd en het onzeker is hoe het verder moet. Het gaat om organiseren in situaties die aan te duiden zijn als stagnatie, malaise of crisis en die gepaard gaan met keuzes over inkrimping, opheffing dan wel over revitalisering van een organisatie in moeilijke omstandigheden.

Kenmerkende achtergronden daarbij zijn bijvoorbeeld verlies van legitimiteit, functieverlies, ernstige schaarste, het om andere redenen niet kunnen realiseren van doelstellingen. In dergelijke situaties zijn betekenissen en belangen van managers en medewerkers in het geding en lijken basis-assumpties niet meer te kloppen. Er blijken weinig vertrouwde aanknopingspunten meer te zijn om de werkelijkheid als gebruikelijk te duiden en daaraan vorm te geven.

Dit wordt als uitermate ongemakkelijk ervaren. Medewerkers en managers voelen spanning, soms angst en vaak onzekerheid. Zij willen af van zo’n stressvolle situatie en zoeken wegen om daarmee om te gaan of er aan te ontsnappen. De voor genoemde situaties kenmerkende processen van werkelijkheidsconstructie komen tot uiting in onder meer keuzes, strategievorming en veranderingsinitiatieven. De interactieprocessen hierover zijn aangeduid als ‘politics of culture’, waarmee de strijd in het zingevingsproces van actoren over ideeën, interpretaties, waarden en belangen wordt geaccentueerd.

Lees de volledige tekst 

 

onderwijs

  • MSc thesis

publicaties

Onderzoeksprojecten Jaap de Heer

Publicaties (Bron: METIS VU)
Publicaties Jaap de Heer 
 
For more information please refer to the English website

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam
Zie ook:

spamfuik@vu.nl