Home > Wetenschappelijke afdelingen > Centrum voor Filantropische Studies

Werkgroep Filantropische Studies

GIN banner 

Filantropie staat voor bijdragen in de vorm van geld, goederen en of tijd (expertise), vrijwillig ter beschikking gesteld door individuen en organisaties (fondsen, bedrijven, kerken), waarmee primair algemeen nut doelen worden gesteund.

Filantropische Studies is het expertisecentrum op het gebied van onderzoek naar filantropie in Nederland. Daarnaast houdt de Werkgroep zich bezig met het geven van onderwijs aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

Bezoekadres: Buitenveldertselaan 3 (tegenover het Hoofdgebouw van de VU), kamer Z 440
Telefoonnummer: 020-598 6782  
 

Nieuws 

Lees de nieuwsbrief - September 2014

Klik hier om de meest recente nieuwsbrief van het Centrum voor Filantropische Studies te lezen.


Filantropieseminar over culturele instellingen: donderdag 25 september

filantropie seminarOok na de zomer organiseert het Centrum voor Filantropische Studies weer seminars waar wetenschap en praktijk bij elkaar komen. Op donderdag 25 september vanaf 16.00 uur bespreken we filantropie in de culturele sector.In opdracht van het Ministerie van OC&W voert de VU een onderzoek uit naar de gevolgen van de invoering van de Geefwet voor het geefgedrag van Nederlandse huishoudens en bedrijven, en de fondsenwerving door culturele ANBI’s. Voor het deelonderzoek naar fondsenwerving wordt een groot aantal culturele instellingen in Nederland online onderzocht aangevuld met een aantal, reeds uitgevoerde, verkennende interviews met culturele instellingen.

Naar aanleiding van het literatuuronderzoek en de eerste interviews presenteert Saskia Franssen de verwachtingen van het deelonderzoek naar fondsenwerving door culturele instellingen. Omdat wij met dit onderzoek in kaart proberen te brengen wat het effect is van de Geefwet op culturele instellingen in al hun diversiteit nodigen wij twee sprekers uit die beide een ander gedeelte van de sector kunnen vertegenwoordigen. Milou Halbesma, sectormanager Publiekszaken van het Van Gogh Museum, geeft vanuit het perspectief van de grotere culturele instellingen haar visie op onze verwachtingen. Een tweede spreker zal de kleinere instellingen vertegenwoordigen.

De bijeenkomst vindt plaats op 25 september vanaf 16.00 uur in zaal Z-009 in het Metropolitangebouw van de VU. U kunt zich hier aanmelden.
Het volgende seminar, op 23 oktober, gaat over het geefgedrag van vermogende Nederlanders. Meer informatie hierover volgt.


Presentatie Contouren GIN2015

Vooruitlopend op de dag van de filantropie aankomende april hield René Bekkers op 4 september jl. een presentatie bij de Ministeries Veiligheid en Justitie (VenJ) en Binnenlandse Zaken en Konkrijksrelaties (BZK). In deze presentatie werden de contouren van het Geven in Nederland 2015 onderzoek gepresenteerd en werd de betekenis van het onderzoek geschetst. Klik hier om de presentatie te bekijken.

 


Meer nieuws

Onderwijs  

  • PAO Philanthropic Studies
  • PAO Jong Bestuurstalent
  • Minor Goede doelen, filantropie en non-profits
  • Masterclass op locatie (MOL)
  • Circle, alumnivereniging PAO Philanthropic Studies (als onderdeel van PAO PS)

Meer informatie in de rubriek Onderwijs

Onderzoek 

  • Geven in Nederland
  • Giving in Europe (ERNOP)
  • Opdrachtonderzoek
  • Publicaties

Meer informatie in de rubriek Onderzoek

Over de afdeling  
 
Medewerkers
Congressen en Symposia
Contact

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam
Zie ook:


spamfuik@vu.nl