Home > Wetenschappelijke afdelingen > Centrum voor Filantropische Studies

Werkgroep Filantropische Studies

GIN banner 

Filantropie staat voor bijdragen in de vorm van geld, goederen en of tijd (expertise), vrijwillig ter beschikking gesteld door individuen en organisaties (fondsen, bedrijven, kerken), waarmee primair algemeen nut doelen worden gesteund.

Filantropische Studies is het expertisecentrum op het gebied van onderzoek naar filantropie in Nederland. Daarnaast houdt de Werkgroep zich bezig met het geven van onderwijs aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

Bezoekadres: Buitenveldertselaan 3 (tegenover het Hoofdgebouw van de VU), kamer Z 440
Telefoonnummer: 020-598 6782  
 

Nieuws 


Filantropieseminar over culturele instellingen

Het volgende filantropieseminar gaat over de gevolgen van de bezuinigingen op de cultuursector. Hoe gaan culturele instellingen op zoek naar nieuwe fondsen, zijn donateurs bereid de bezuinigingen te compenseren, wat zijn de effecten van de Geefwet? Eén van de sprekers is Saskia Franssen, gespecialiseerd in fondsenwerving in de culturele sector. In tegenstelling tot eerdere berichtgeving vindt dit seminar niet plaats in juni, maar op donderdag 25 september. Een maand later, op donderdag 23 oktober, is er een filantropieseminar over het geefgedrag van vermogende Nederlanders.Manifest gepresenteerd op Dag van de Filantropie

manifestatieOp de jaarlijkse dag van de filantropie (24 april jl.) werd het manifest Er waart een golf van idealisme door Nederland gepresenteerd. Met het manifest wil een denktank van negen wetenschappers en vier ‘maatschappelijke experts’ een lans breken voor particuliere initiatieven en vanuit hun onafhankelijke positie steun verlenen aan de maatschappelijke organisaties. Met korte presentaties en paneldiscussies hopen ze een bijdrage te leveren aan de politieke discussies over de Nederlandse verzorgingsstaat van de toekomst en particulier initiatief op de kaart te zetten.

Klik hier om meer over de presentatie van het manifest te lezen en om de presentaties van de sprekers te bekijken.

Klik hier om het manifest te openen en te lezen.

 

 

 


Lees hier de laatste nieuwsbrief.

Klik hier om de Nieuwsbrief van April 2014 te downloaden.

 

Verslag Filantropieseminar: Filantropie en overheid. Samen sterker, maar hoe?

Fondsen en gemeenten kunnen elkaar sterker maken door goede samenwerkingsverbanden, zegt de theorie. Maar heeft maatschappelijk initiatief de overheid eigenlijk wel nodig? Wetenschap en praktijk ontmoeten elkaar tijdens het derde filantropieseminar op de Vrije Universiteit. Dat het onderwerp leeft blijkt wel uit de goed gevulde zaal. Het publiek op donderdag 27 februari telt slechts één gemeenteambtenaar, verder komen de aanwezigen uit de wetenschap en de fondsenwereld. Klik hier om het hele verslag van de seminar te lezen.

 

 

Filantropie Seminar

filantropie seminarOp donderdag 27 februari a.s. vindt het volgende Filantropie Seminar plaats met als thema:

Gemeenten en fondsen: samen sterker, maar hoe?

Gemeenten krijgen er meer taken bij en de overheid vraagt expliciet om een actieve samenleving. Dat komt goed uit, want Nederland kent een rijke traditie van particulier initiatief waarbij geldwervende, vermogens- en gemeenschaps-fondsen allerlei projecten initiëren en financieren. Samenwerking tussen over-heid en maatschappelijke initiatieven is belangrijker dan ooit. In dit seminar bespreken we enkele voorbeelden van samenwerkingsverbanden tussen gemeenten en fondsen, zowel op financieel als organisatorisch vlak. Wat bereiken fondsen wat gemeenten niet kunnen en vice versa, hoe kunnen ze el-kaar versterken? Op welke wijze leveren fondsen een bijdrage aan de democra-tie? Wat zijn de voorwaarden voor een succesvolle samenwerking?

Deelname aan het seminar is gratis. Klik hier om u aan te melden.

Klik hier om het volledige programma te bekijken.

 

Post Academisch Onderwijs

Icon PAOHeeft u interesse in het volgen van Post Academisch Onderwijs op het gebied van Filantropie? Aan de VU kunt u de leergangen Besturen van Filantropische Fondsen en Philanthropic Studies volgen. Klik hier voor meer informatie over deze leergangen.

Op donderdag 15 mei 2014 kunt u in masterclasses gratis en vrijblijvend kennismaken met deze leergangen. Klik hier voor meer informatie en voor inschrijven.

 

René Bekkers nieuwe directeur Filantropische Studies

Bekkers

Het Centrum voor Filantropische Studies aan de Vrije Universiteit Amsterdam krijgt een nieuwe directeur. Vanaf 1 januari 2014 neemt René Bekkers deze taak over van de oprichter van het Centrum, Theo Schuyt. Schuyt blijft hoogleraar Filantropische Studies en Bekkers blijft bijzonder hoogleraar Sociale aspecten van prosociaal gedrag. Bekkers neemt de leiding over van het onderzoek naar filantropie in Nederland, dat Schuyt in 1995 aan de Vrije Universiteit startte. Sindsdien verschijnt elke twee jaar ‘Geven in Nederland’, het macro-economische overzicht van de bronnen en doelen van filantropie, gebaseerd op microdata over huishoudens, bedrijven en vermogensfondsen, en op aanvullende gegevens over loterijen en nalatenschappen. De overheid financiert het onderzoek. De volgende editie staat gepland voor 2015. Bekkers: “Ik ben er trots op dat ik dit onderzoek mag voortzetten. Het onderzoek laat de maatschappelijke betekenis van filantropie zien en is door de longitudinale opzet een wereldwijde zeldzaamheid. Daardoor is het ook wetenschappelijk van grote waarde.” Lees meer...

 

 

 


Meer nieuws

Onderwijs  

  • PAO Philanthropic Studies
  • PAO Jong Bestuurstalent
  • Minor Goede doelen, filantropie en non-profits
  • Masterclass op locatie (MOL)
  • Circle, alumnivereniging PAO Philanthropic Studies (als onderdeel van PAO PS)

Meer informatie in de rubriek Onderwijs

Onderzoek 

  • Geven in Nederland
  • Giving in Europe (ERNOP)
  • Opdrachtonderzoek
  • Onderzoeksthema’s
  • Publicaties

Meer informatie in de rubriek Onderzoek

Over de afdeling  
Ontstaan Geven in Nederland
Center for the Study of Philanthropy
Medewerkers
Congressen en Symposia
Lezingen en adviesgesprekken
Contact

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam
Zie ook:


spamfuik@vu.nl