Home > Wetenschappelijke afdelingen > Centrum voor Filantropische Studies

Centrum voor Filantropische Studies


Filantropie staat voor bijdragen in de vorm van geld, goederen en of tijd (expertise), vrijwillig ter beschikking gesteld door individuen en organisaties (fondsen, bedrijven, kerken), waarmee primair algemeen nut doelen worden gesteund

  Gin banner 2

Het Centrum voor Filantropische Studies is het expertisecentrum op het gebied van onderzoek naar filantropie in Nederland. Daarnaast houdt het Centrum zich bezig met het geven van onderwijs aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.
Bezoekadres: Buitenveldertselaan 3 (tegenover het Hoofdgebouw van de VU), kamer Z 440
Telefoonnummer: 020-598 6782  
 

Nieuws 

     

Dag van de Filantropie - 23 april 2015

uitnodiging jpegIn het kader van de presentatie van het boek 'Geven in Nederland 2015' wordt op de jaarlijkse Dag van de Filantropie (23 april 2015) een symposium gehouden aan de VU met als thema: 'Veerkracht van Filantropie'.

Veerkracht van Filantropie

Er is heel wat in beweging in Nederland. De aandacht voor de goede doelen groeit enorm. Burgerinitiatieven, particuliere initiatieven komen op, terwijl de Nederlandse overheid de verantwoordelijkheid van een belangrijke zorgvoorziening naar het lokale niveau decentraliseert. Hoe vergaat het de sector filantropie in deze tijd? Zien wij een terugval in het geefgedrag? Blijven mensen actief als vrijwilliger; melden nieuwe vrijwilligers zich aan? Zien we verschuivingen in bestedingen? De titel van dit symposium geeft een indicatie op de antwoorden die bij deze vragen passen.

Programma

De dynamiek binnen de sector van het geven van tijd en geld aan maatschappelijke doelen vormt het hoofdthema van het ochtendprogramma. In dit dagdeel doen de onderzoekers van de VU verslag van hun onderzoeksbevindingen.

Het middagprogramma bestaat uit twee themabijeenkomsten waaruit de deelnemers kunnen kiezen en een plenaire discussie. De onderwerpen van het middagprogramma zijn op aangeven van de sector filantropie gekozen. De plenaire discussie gaat over “ruimte voor geven”. Hoe denkt Nederland over de sector; is het een trend om iets maatschappelijks te doen? Verschillen jongeren daarbij van ouderen?

Aan het eind van de dag is er een panel “hoe kijkt Nederland tegen de sector filantropie aan?” dat de zaal zal uitdagen. De plenaire discussie wordt geleid door Felix Rottenberg (onder voorbehoud). Daarna is het woord aan een bewindspersoon en eindigt de Dag van de Filantropie met een drankje en hapje. 
 

Klik hier om de uitnodiging en het programma van de Dag van de Filantropie te bekijken.

Klik hier om u aan te melden voor de dag van de filantropie.

 

 

Nieuwsbrief - februari 2015

Klik hier om de meest recente nieuwsbrief van het Centrum voor Filantropische Studies te lezen.

 

 

Philanthropy Seminar 'Vermogende Nederlanders' drukbezocht

psredOp 18 December jl presenteerden René Bekkers en Paul Smeets op een drukbezocht seminar enkele resultaten van hun studies naar het geefgedrag van vermogende Nederlanders.

René Bekkers trapt af met een aantal resultaten uit het deelonderzoek onder vermogende Nederlanders van Geven in Nederland. Vermogenden doneren meer dan de gemiddelde Nederlander. Ze geven een groter deel van het totale gegeven bedrag aan internationale hulp en er gaat relatief weinig naar kerk en levensbeschouwing. De vermogende Nederlander heeft veel vertrouwen in goede doelen. Maar wat verwachten ze van een goededoelenorganisatie? Een meerderheid van de donateurs ergert zich aan een telefoontje of een persoonlijk bedankwoord na een gift. Het inzien van jaarverslagen of informatie over wat er met een gift is gedaan is daarentegen welkom.

De tweede spreker is Paul Smeets, die bij Maastricht University een onderzoek uitvoerde onder klanten van ABN AMRO Mees Pierson die minstens een miljoen euro op hun bankrekening hebben staan. In een experiment blijken miljonairs flink vrijgeviger te zijn dan gemiddelde deelnemers. “Ze zeggen dat het moeilijker is om een rijke in de hemel te krijgen dan een kameel door het oog van een naald”, zegt Smeets, “maar dat lijkt wel mee te vallen.” Smeets presenteert ook enkele cijfers over sociaal verantwoord beleggen, dat gedaan kan worden via duurzaam beleggen, microfinanciering of het investeren in sociale ondernemingen. Miljonairs die niet verantwoord beleggen doen dit veelal omdat ze er nooit over hebben nagedacht (20%) of zonder specifieke reden (30%). Hier lijkt een kans te liggen voor banken en fondsenaanbieders die goed willen doen.

Het volgende Philanthropy Seminar vindt plaats op donderdag 26 maart om 16.00 uur (ovb). Meer informatie volgt.

 

 

Meer nieuws

Onderwijs  

  • PAO Philanthropic Studies
  • PAO Jong Bestuurstalent
  • Minor Goede doelen, filantropie en non-profits
  • Masterclass op locatie (MOL)
  • Circle, alumnivereniging PAO Philanthropic Studies (als onderdeel van PAO PS)

Meer informatie in de rubriek Onderwijs

Onderzoek 

  • Geven in Nederland
  • Giving in Europe (ERNOP)
  • Opdrachtonderzoek
  • Publicaties

Meer informatie in de rubriek Onderzoek

Over de afdeling  
 
Medewerkers
Congressen en Symposia
Contact

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam
Zie ook:


spamfuik@vu.nl