Home

Drs. J. Rodenberg, MSc

  • Kamernr:2e-54
  • E-mail:j.rodenberg@vu.nl
  • Onderdeel:faculteit der sociale wetenschappen ( afdeling bestuurswetenschap en politicologie )
  • Functie:Promovendus

Aanwezig

Maandag tot en met vrijdag.

Specialisatie

  • Erfgoedbeheer

Onderzoek

Onderzoek naar de bestuurlijke vormgeving van vernieuwend erfgoedbeheer.
De bestuurlijke organisatie van Nederland wordt gekenmerkt door een hoge mate van fragmentatie. Binnen het openbaar bestuur zijn er verschillende beleidsdomeinen met hun eigen bestuurlijke regimes en wetgeving. Bovendien zijn de taken bevoegdheden vaak verspreid over verschillende lagen van de overheid. Door deze fragmentatie ontstaan problemen met complexe vraagstukken en vraagstukken waarbij meerdere beleidsterreinen betrokken zijn. Immers, meerdere belangen en actoren komen dan samen, die moeten zorgen voor een gecoördineerde samenwerking. De vraag is hoe een geïntegreerde beleidsvorming tot stand kan komen.
Het erfgoed is één van zo’n dergelijk gefragmenteerd beleidsveld. Door het Belvedere beleid wordt erfgoed gezien binnen de landschappelijke context; een geïntegreerde gebiedsgerichte aanpak wordt dan ook voorgestaan. Hierdoor raken in de beleidsvorming meerdere beleidssectoren en daarbij behorende (publieke en private) actoren, wetgeving en bestuurlijke regimes betroken, zoals ruimtelijke ordening, economie, stadsvernieuwing, natuurbescherming, toerisme en educatie.

Het onderzoek wordt uitgevoerd binnen het CLUE, een interdisciplinair onderzoeksinstituut van de VU. (www.clue.nu)

Onderwijs

Bachelorwerkgroep 2
Begeleiding masterthesis

Recente publicaties

  • J. Rodenberg, F. Kamminga and T.K. Velinova (2010) ‘Governance and integrated planning by The Hague Region’, in: C.B.E.M. Aalbers, T. van Dijk, P.D. van der Jagt en J. Westerink (eds) Analysis of regional spatial planning and decision making strategies and their impact on land use in the urban fringe. Case study of The Hague Region, The Netherlands, pp. 69-89. Alterra-rapport 1924. http://www.plurel.net/images/D331.pdf
  • ‘Berecht hi de gemeente wel?’ Beelden van correct bestuur in laatmiddeleeuws Holland (125-1450) (Masterthesis Leiden 2009)
  • ‘1018, de Slag bij Vlaardingen. Lang leve Holland?’ Musis cultureel magazine 1 (2009) 27-30.
  • Een heer van stand. Frank van Borsselen en de rol van zijn ambtenaren en hovelingen in zijn profilering als bovengewestelijk edelman in het Bourgondische landencomplex (1436 – 1470) (doctoraalscriptie Leiden 2006)’ www.ethesis.net/borsselen/borsselen.pdf

Overige informatie

Jeroen Rodenberg (1982) studeerde Middeleeuwse Geschiedenis en Bestuurskunde aan de Universiteit van Leiden. Hij was enkele jaren werkzaam als docent geschiedenis en aardrijkskunde in het voortgezet onderwijs en als beleidsmedewerker ruimtelijke ordening bij het Stadsgewest Haaglanden. Sinds 1 december 2009 is hij werkzaam als promovendus bij de afdeling Bestuurswetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam

Link: www.clue.nu

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam

spamfuik@vu.nl