Home > Over de faculteit
Over de faculteit

De Faculteit der Sociale Wetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam is een brede faculteit, waarin zowel de klassieke disciplines politicologie, sociologie en culturele antropologie als de moderne vakgebieden op het terrein van bestuur, beleid, communicatie en organisatie een eigen plek innemen.

Al sinds de oprichting van de faculteit in 1963 ligt onze kracht in de nauwe samenwerking tussen de verschillende disciplines; onze focus is de maatschappij en haar actuele vraagstukken. Onze plek in de hoofdstad van het land zet ons bovendien midden in de diverse en dynamische samenleving die we onderzoeken.

De kennis die we daarmee opdoen, passen we graag toe in onderzoek voor opdrachtgevers, bijvoorbeeld in projecten rond integriteit, veiligheid, vergrijzing en religie, en in een actieve deelname aan het maatschappelijk debat.

We hechten er veel belang aan dat onze studenten en onderzoekers de ruimte en opleiding krijgen om zich te kunnen ontplooien tot autonome en maatschappijkritische denkers en doeners.

meer informatie
Feiten en cijfers 
Facultaire organisatie en bestuur
Medewerkers FSW
Werken bij de faculteit
Essay; het faculteitsblad van FSW
Locatie en contact

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam

spamfuik@vu.nl