Donya Alinejad met Mozaïekbeurs bij FSW

Mozaïekstudent Iraanse diaspora en internet

Donya AlinejadDonya Alinejad is sinds november PhD-student bij FSW met het onderzoeksproject waarvoor ze de Mozaïekbeurs van NWO ontving. Ze gaat zich in haar onderzoek richten op de Iraanse diaspora in de VS en de vorming van virtuele gemeenschappen via het internet. In haar project wordt ze begeleid door Birgit Meijer (SCA) en Halleh Ghorashi (COM). 

Waarom heb je de VU uitgekozen voor je onderzoek?
“Birgit Meijer begeleidde me in mijn masterthesis voor de research master Social Sciences aan de UvA. Ik deed daarvoor onderzoek naar Iraanse weblogs, waarvoor Halleh Ghorashi me het idee had gegeven. Mijn PhD-project is een uitbreiding van mijn masterthesis, omdat ik daarin niet alleen ga kijken naar Iraanse weblogs, maar naar het hele internet. Halleh gaf aan mij daarin te willen ondersteunen en Birgit werkt nu ook bij FSW, dus leek het me geweldig om hier mijn onderzoek uit te voeren met Birgit en Halleh als mijn promotoren.

Wat ga je precies onderzoeken?
“Mijn onderzoek gaat over de rol van het internet in de vorming van identiteit bij Iraanse migranten in de Verenigde Staten. Dus via het begrip ‘identeit’ wil ik onderzoeken hoe het internet het dagelijks leven van Iraniërs in de VS beïnvloedt. Daarin ben ik vooral geïnteresseerd in politieke structuren. De VS en Iran opereren op het niveau van internationale betrekkingen, maar op het internet zijn die betrekkingen veel meer geïndividualiseerd. Hoe weerspiegelt de virtuele wereld persoonlijke politieke overtuigingen van de Iraanse diaspora en hoe internationale politieke gebeurtenissen? Beïnvloeden deze virtuele uitingen het politieke debat, lokken ze politieke actie uit? Daar ben ik benieuwd naar. Bovendien wil ik dit koppelen aan ‘offline’ Iraanse gemeenschappen zoals de gevestigde Iraanse organisaties in de VS. Deze organisaties bestaan in de ‘echte’ wereld en maken ook gebruik van het internet om mensen te bereiken. Welke invloed hebben deze organisaties via het internet op politieke verhoudingen?
De grootste groep Iraniërs buiten Iran woont in (de buurt van) Los Angeles, daarom richt ik me op de Iraanse diaspora in de VS. Mijn bevindingen tot nu toe laten zien dat het internet door Iraniërs in de diaspora wordt gebruikt om zich te distantiëren van Iran en zich meer te richten op de VS, maar ook om een binding te houden met Iran. Ik ben benieuwd naar wat belangrijker is voor Iraniërs in de diaspora: de band met Iran of de band met andere Iraniërs buiten Iran? Mijn hypothese is dat de Iraanse diaspora in de VS steeds meer dient als cultureel centrum voor Iraniërs van over de hele wereld.”

Heeft de moeizame politieke verhouding tussen Iran en de VS invloed op je onderzoek?
“Tijdens mijn masteronderzoek leek het me interessant om in een vervolgonderzoek te kijken naar internet binnen Iran om meer te weten komen over de connecties die internet creëert tussen Iraniërs binnen en buiten Iran. Dit zou ik nog steeds graag onderzoeken, maar ik vraag me af hoe het Iraanse regime dit zou zien en of het me moeilijk gemaakt zou worden om onderzoek uit te voeren. Door me te richten op de diaspora, kan ik deze obstakels ontwijken.”

Je bent zeker wel blij met de NWO-Mozaïekbeurs?
“Tijdens het solliciteren voor de Mozaïekbeurs meldde ik me ook aan bij een programma in de VS. Daar werd ik voor geselecteerd, maar ik heb er bewust voor gekozen in Nederland te blijven en dit onderzoek hier uit te voeren. Het programma in de VS sloot minder aan op mijn persoonlijke ambities en bovendien heb ik nu de mogelijkheid nauw met Birgit en Halleh samen te werken.
Wat wel een beetje een domper was, was de financiële kant van het verhaal. De beurs is namelijk niet hoog genoeg. Er is geld om vier jaar mijn salaris te betalen, maar daar houdt het mee op. Ik kan er geen onderzoekskosten mee dekken of in een later stadium een student-assistent aannemen. Dat komt doordat de aio-salarissen verhoogd zijn, terwijl de hoogte van de NWO-beurs niet is veranderd. Nu moet ik dus op zoek naar andere bronnen om de extra kosten mee te financieren, wat pas bleek toen ik de beurs al had gewonnen. Gelukkig is de faculteit zo aardig geweest om formeel de extra kosten te garanderen, zodat ik aan mijn project kon beginnen.”

 

door Marieke Kolkman, medewerker communicatie FSW, 16 januari 2008

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam

spamfuik@vu.nl