Home > Onderzoek > Programma's en groepen

Het onderzoek van de Faculteit der Sociale Wetenschappen beslaat zeven disciplines.

Bestuurskunde
De bestuurskundigen doen onderzoek naar de dynamiek van het besturen van organisaties, vooral in de publieke sector.

Communicatiewetenschap
Het onderzoek van de communicatiewetenschappers gaat over de aard van mediaboodschappen en wat ze doen met de ontvanger.

Organisatiewetenschappen
De thema's die de organisatiewetenschappers bestuderen zijn strategie, kansen en cultuur in organisaties.

Politicologie
De politicologen onderzoeken het meerlagig bestuur in Europa en daarbuiten.

Sociale en Culturele Antropologie
De antropologen houden zich bezig met mensen in beweging in een wereld van ongelijkheid.

Sociologie
De thema's die de sociologen en methodologen bestuderen zijn ouder worden, sociale veranderingen en conflicten, en sociale mobiliteit en ongelijkheid. 

Filantropische Studies:
De werkgroep Filantropische Studies bestudeert filantropie en vrijwilligerswerk in de samenleving.

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam

spamfuik@vu.nl