Home > Onderzoek > Programma's en groepen > Filantropische Studies

Filantropische Studies

Philanthropy and volunteering in a ‘civil society’


Geven in NederlandFilantropie staat voor privaat geld ten gunste van het algemeen nut. De filantropische sector groeit snel. Bedrijven, vermogende particulieren en ondernemers, fondsen en goede doelen loterijen verbinden zich met maatschappelijke doelen. Ook non-profit instellingen (universiteiten, ziekenhuizen, culturele instellingen) wenden zich tot private financiers en richten fondsen op.  Mede hierdoor krijgt de Nederlandse overheid oog voor filantropie als financieringsbron in de verzorgingsstaat.  

Philanthropy and volunteering in a ‘civil society’
Nu de filantropische sector maatschappelijk aan gewicht en aanzien wint, neemt de behoefte te professionaliseren toe. Het onderzoeksprogramma Philanthropy and volunteering in a ‘civil society’ bestudeert daarom het geven van geld en tijd door individuen, huishoudens, fondsen en bedrijven aan maatschappelijke en goede doelen, en de factoren die daarbij doorslaggevend zijn.

Geven in Nederland
De Werkgroep Filantropische Studies voert elke twee jaar onderzoek naar Geven in Nederland uit, naar het geven van geld en tijd door individuen, huishoudens, fondsen en bedrijven aan maatschappelijke en goede doelen. Dat onderzoek loopt al sinds 1993 en de resultaten worden gepubliceerd in het boek ‘Geven in Nederland’.

Externe financiering
De Werkgroep Filantropische Studies wordt vrijwel volledig gefinancierd door inkomsten uit de derde geldstroom. ‘Geven in Nederland 2011’ wordt bijvoorbeeld gefinancierd door het Ministerie van Justitie.

Programmaleiding: prof. dr. Theo Schuyt
Lees de volledige programmabeschrijving (in het Engels).

Op de Engelstalige website van Philanthropy and volunteering in a ‘civil society’ kunt u meer lezen over:

  • Programmaleden
  • Publicaties
  • Samenwerkingsverbanden

Contact


Bezoekadres: Kamer Z-440, Vrije Universiteit, Metropolitan-gebouw, Buitenveldertselaan 3
Postadres: De Boelelaan 1081, 1081 HV Amsterdam
Telefoon: 020 59 86782

Meer informatie: www.giving.nl

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam

spamfuik@vu.nl