Home > Onderzoek > Interfacultair onderzoek

Interfacultair onderzoek

Waar wetenschappers elkaar ontmoeten en met elkaar in discussie gaan, ontstaat inhoudelijke en methodologische vernieuwing. Met dat motto zet de Vrije Universiteit Amsterdam nadrukkelijk in op interdisciplinaire samenwerking en stimuleert bijvoorbeeld via interfacultaire onderzoeksinstituten de samenwerking over de disciplinaire grenzen heen.

De Faculteit der Sociale Wetenschappen herkent die ambitie en neemt deel aan het interdisciplinaire onderzoek binnen de VU daar waar de thema’s aansluiten bij het onderzoek binnen de eigen deuren. 

Interfacultaire onderzoeksinstituten

 • ACCESS EUROPE -Amsterdam Centre for Contemporary European StudieS
  ACCESS EUROPE (VU en UvA) richt zich op het vergroten van inzichten in Europa, de Europese Unie en de lidstaten, en de veranderende relatie tussen de EU, Nederland en de rest van de wereld.
 • CLUE - Cultural Landscape and Urban Environment
  CLUE is een expertisecentrum in erfgoed in de stad en op het platteland in Nederland en de rest van Europa. De deelnemers bestuderen de economische, culturele en academische dimensies van cultureel erfgoed. Bij FSW zijn er bestuurskundigen betrokken bij CLUE.
 • LEARN!
  LEARN! is een onderzoeksinstituut en een kennis- en expertisecentrum op het domein van educatie in de breedste zin van het woord. Het richt zich op leren, doceren, ontwikkeling en ontplooiing in het perspectief van levenlang leren. Antropologen participeren in het onderzoek naar de invloed van cultuur op het brein.
 • NI - Network Institute
  Het Network Institute bestudeert de technologische, economische, sociale en communicatieve aspecten van netwerken. Organisatiewetenschappers en communicatiewetenschappers nemen deel aan dit instituut.
 • A-LAB
  A-LAB doet onderzoek op het terrein van de objectwetenschap criminologie. Een aantal sociologen zijn bij het instituut aangesloten.
 • Talma Institute for the Study of Work, Care and Welfare
  Het Talma Institute onderzoekt welke gevolgen het zorg-, onderwijs- en socialezekerheidsbeleid heeft voor de economische groei, arbeidsparticipatie en niveau van sociale bescherming en cohesie in de maatschappij. De afdeling Sociologie van de Faculteit der Sociale Wetenschappen is penvoerder van het Talma Institute. Andere FSW-deelnemers zijn politicologen, bestuurskundigen en organisatiewetenschappers.
 • VISOR - VU Institute for the Study of Religion, Culture and Society
  In VISOR werken antropologen, geschiedkundigen, theologen en filosofen samen om beter inzicht te krijgen in de rol en positie van religie in de samenleving.

Andere samenwerkingsverbanden binnen de VU

 • ACE@VU - Amsterdam Center for Entrepreneurship at VU
  De missie van ACE is om het ondernemersklimaat in de regio Amsterdam te bevorderen door het stimuleren van ondernemerschap en ondernemend gedrag onder de Amsterdamse studenten en door het verrichten van onderzoek dat bijdraagt aan succesvol ondernemerschap in Nederland.
 • Amsterdam Business Research Institute (ABRI)
  ABRI is zowel een onderzoeksinstituut als een opleidingscentrum voor promovendi. Een breed spectrum aan onderwerpen die met het bedrijfsleven te maken hebben, valt onder het instituut, met een centrale rol voor het thema connectiviteit.
 • CPVW - Centrum voor Politie- en Veiligheidswetenschappen
  Op de campus van de VU werkt een aantal faculteiten en onderzoekgroep(en) samen aan onderzoek en onderwijs over politie en veiligheid in het interfacultaire Centrum voor Politie- en Veiligheidswetenschappen.
 • CVO - Centrum voor Verouderingsonderzoek
  Het CVO is een interdisciplinaire universitaire werkgroep bestaande uit onderzoekers uit ongeveer dertien groepen binnen de Vrije Universiteit en het VU medisch centrum die onderzoek onder ouderen uitvoeren.
 • Desmond Tutu Programme
  Met vijf Desmond Tutu-hoogleraren zet de VU in op samenwerking met de Zuid-Afrikaanse partners in de geest van internationale academische samenwerking, en draagt tegelijkertijd bij aan capaciteitsopbouw van campussen in Zuid-Afrika.
 • LASA - Longitudinal Aging Study Amsterdam
  LASA is een interfacultair samenwerkingsverband tussen het EMGO-instituut voor onderzoek naar chronische ziekten en veroudering bij het VU Medisch Centrum, en de afdeling Sociologie. De onderzoekers bestuderen fysiek, emotioneel, cognitief en sociaal functioneren bij mensen van boven de 55 jaar.
 • MDC- Migration and Diversity Centre 
  In het Migration and Diversity Centre werken wetenschappers van de faculteiten Rechtsgeleerdheid, Sociale Wetenschappen en Letterenvan de VU samen in onderzoeksprojecten en voor de organisatie van conferenties en lezingen.
 • Religie en Civil Society
  Het netwerk Religie en Civil Society is opgericht in 2009 als een een interuniversitair en interdisciplinair platform voor kennisuitwisseling over de rol van religie in de samenleving.  
© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam

spamfuik@vu.nl