Home > Nieuws en agenda > Agenda
tot
17-04-2014

Seminar: Child circulation in and from China

The Anthropology of Children Working Group (based at VU University, Amsterdam) brings together academics and practitioners engaged in research and work with children.

Tijd: 10.30 UUR Locatie: Vrije Universiteit Amsterdam, Metropolitan-gebouw, kamer Z-113
24-04-2014

Manifest: Dag van de Filantropie

Maatschappelijke organisaties en vrijwilligers zijn vitaal, bezield en onmisbaar voor de samenleving. Toch wordt aan particulier initiatief in Nederland (nog) geen recht gedaan. De overheid ziet vrijwilligers als onbetaalde arbeidsreserve voor een bezuinigende overheid en verwacht dat goede doelen de gaten in overheidsbudgetten dichten. Waar wringt de schoen? De sector is te weinig zichtbaar voor de politiek, onbekend voor de ambtelijke beleidsmakers en gebrekkig communicatief naar het brede publiek. Dat kan anders!

Tijd: 14.00 UUR Locatie: Vrije Universiteit, Hoofdgebouw, Aula
25-04-2014

Promotie H. Schröder

Heike Schröder onderzocht hoe de meetkwaliteit van opleidingsniveau in vergelijkend survey-onderzoek te verbeteren is. Als onderzoekers de opleidingsniveaus van verschillende landen moeten vergelijken, dienen ze een manier vinden om de verschillen tussen nationale opleidingssystemen onder één noemer te brengen. Hier zijn twee bestaande methoden voor die het nadeel hebben dat ze tot het aanzienlijk verlies van informatie leiden. Schröder ontwikkelde twee alternatieve methoden die dat informatieverlies aantoonbaar verminderen. Zij laat zien aan dat het met die twee methoden mogelijk is om de meetkwaliteit van de opleidingsvariabele aanzienlijk te verbeteren.

Tijd: 13.45 UUR Locatie: Aula
13-05-2014

Proefles Ondernemerschap en Ondernemendheid

Op dinsdag 13 mei 2014 13.30 - 18.00 uur organiseert Kennispark Twente, TKT en de VU een proefles Ondernemerschap en Ondernemendheid. Deze proefles richt zich op professionals en zakelijke dienstverleners die met en voor ondernemers werken in de regio Twente. In deze proefles behandelen wij een specifiek thema: Wat betekent een regionaal innovatiebeleid voor uw bedrijf, beroepsgroep en het ecosysteem in Twente?

Tijd: 13.30 UUR Locatie: Volgt
21-05-2014

Lustrumbroodje onderzoek: Ondernemerschap

Speciaal voor dit facultaire lustrumjaar herintroduceren we de vermaarde krokettenlunch. Onder een nieuwe naam: Lustrumbroodje onderzoek, zullen zes FSW-wetenschappers lunchlezingen verzorgen over recent eigen onderzoek. Dit keer staat Ingrid Wakkee in de schijnwerpers.

Tijd: 12.00 UUR Locatie: Z-009, Metropolitan
10-06-2014

Lustrumbroodje onderzoek: Integratie

Speciaal voor dit facultaire lustrumjaar herintroduceren we de vermaarde krokettenlunch. Onder een nieuwe naam: Lustrumbroodje onderzoek, zullen zes FSW-wetenschappers lunchlezingen verzorgen over recent eigen onderzoek. Dit keer staan Ellen Bal en Lorraine Nencel in de schijnwerpers.

Tijd: 12.00 UUR Locatie: Z-009, Metropolitan
© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam

spamfuik@vu.nl